​M​er information​​

​På denna sida finner du olika begrepp, förkortningar, kända fel och en FAQ om FMV PLM Teamcenter.

​FAQ - Tryck på din fråga/påstående för svar på tillhörande frågeställning

Svar/Beskrivning
visa Visa svar : Fått "Godkänn förnödenhet" i min inbox, min roll är inregistrerare. Hur skickar jag ärendet vidare till klassificerare? ‎(1)
visa Visa svar : Fel vid inloggning ‎(1)
visa Visa svar : Fyll i intressentbeteckning ‎(1)
visa Visa svar : Hur beställer jag applikationen Teamcenter Utb Web? ‎(1)
visa Visa svar : Hur beställer jag tillgång till FMV Portal (Citrix)? ‎(1)
visa Visa svar : Hur skapar jag ny firma i Teamcenter?  ‎(1)
visa Visa svar : Ingen radbrytning i ID-uppgift ‎(1)
visa Visa svar : Jag är konsult/ leverantör till FMV/ FM och behöver tillgång till FMV Portal (Citrix). Hur gör jag? ‎(1)
visa Visa svar : Jag vill finna leverantörsartiklar utifrån Firma och upplever lång svarstid när jag söker på "SAAB" i global sökning i Teamcenter ‎(1)
visa Visa svar : Minska risk för oavsiktligt ändrande av ansvarskod ‎(1)
visa Visa svar : När jag öppnar Teamcenter eller annan applikation via CITRIX visas bara delar av applikation i CITRIX-fönstret? ‎(1)
visa Visa svar : Viktig information för dig som hanterar Ammunition ‎(1)
​​

Begrepp och förkortningar 

PLM termbank ​​

(​Excel)​

Kända fel​​

Lista med kända fel finns på denna sida​​.

​​


​​​

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd