FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​​FMV P​LM

​​​​Välkommen till FMVs portal för stöd i Produktlivscykelhantering, PLM. Här finns information om stödverktyget och IT-lösningen Teamcenter. Portalen är under uppbyggnad.​​​​​
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Om FMV PLMhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PLM.png
Om PLMNavigering på sidan
PLMs funktionsområden/PublishingImages/plm-omraden.png
PLMs funktionsområdenNavigering på sidan
Användarstöd och vägledningar/PublishingImages/anvandarstod.PNG
Användarstöd, vägledningar och instruktioner
AnvändarstödNavigering på sidan
Utbildning/PublishingImages/utbildning.PNG
Utbildningar och utbildningsanmälan
UtbildningNavigering på sidan
Behörighet och inloggning/PublishingImages/behorighet.PNG
Behörighetsansökan och inloggning. Information för gruppadministratörer.
Roller och behörighetshanteringNavigering på sidan
Mer information/PublishingImages/merinfo.PNG
Begrepp och förkortningar, kända fel, FAQ
Mer informationNavigering på sidan
Teamcenter IT- och driftstatus/PublishingImages/itstatus.PNG
Om versionsnyheter,  kända fel, driftstatus och planerat underhåll/service
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/Sidor/IT-systemetTC.aspxNavigering på sidan
Nyhetsarkiv/PublishingImages/arkiv.PNG
NyhetsarkivNavigering på sidan

Logga in i Teamcenter​

​FMV​​ (SFAP)

​Övriga användareSidinnehåll
  

​​​​​​Driftsättning nu klar och omfattar i huvudsak 4 områden: ​ 

  • Införande av funktionalitet för att kunna klassificera information som lyder under Exportkontroll
  • Införande av funktionalitet för ärendehantering initialt endast för FMV VerkO Flyg med tillhörande migrering från System DÄB
  • Uppgradering av Teamcenter med ny version
  • Funktionalitetsförbättringar på driftsatt lösning, främst inom Grund-och förvaltningsdata

I samband med driftsättningen kommer Teamcenter inte vara tillgängligt från 2023-05-26 kl 17:00 till 2023-06-07 kl 07:00.
Försöker man logga in möts man av texten  "The specified user is inactive".​

Inför releasen finns följande dokument framtagna:
  • ​​Teamcenter kommunikation inför Go-live 7 juni hittar du här​.
  • Release notes för release 3 hittar du här​.
Notera: Om du uppmanas att ange autensieringsuppgifter till Logistikportalen när du ska öppna eller ladda ner ett dokument, tryck på avbryt (ibland två gånger i följd) utan att ange nå​got användarnamn eller lösenord. Därefter öppnas dokumentet.

Mer information om releasen finner du på sidan ​Teamcenter ​versionsnyheter och -historik.
2023-05-29

 IT-status och service

​ ​Mer information finns på sidan för IT-och driftstatus.​​
  
  
  
Systemunderhåll (release 2.2)2022-11-22 00:002022-11-22 00:00
Systemunderhåll (release 2.1)2022-09-26 18:002022-09-26 22:00
Systemunderhåll2022-06-20 18:002022-06-20 20:00

 Support


Kontakta FMV Kundtjänst verksamhetsstöd, verksamhe​​tsstod@fmv.se, vid frågor eller behov av stöd inom förvaltningsområde PLM:​

Ange gärna objekts-id från Teamcenter på aktuellt ärende eller förnödenhet för snabbare hantering av ditt ärende.​​ Brevlådan vittjas av kundtjänst och ärenden skapas av inkommande e-post.​​