FMV P​LM

​​​​Välkommen till FMVs portal för stöd i Produktlivscykelhantering, PLM. Här finns information om stödverktyget och IT-lösningen Teamcenter. Portalen är under uppbyggnad.​​​​​
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Om FMV PLMhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/plm_white.png
Om PLMNavigering på sidan
PLMs funktionsområdenhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/plm-omraden_white.png
PLMs funktionsområdenNavigering på sidan
Användarstöd och vägledningarhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/handled_vag_anv_stod_white.png
Användarstöd, vägledningar och instruktioner
AnvändarstödNavigering på sidan
Utbildninghttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/utbildning_white_v2.png
Utbildningar och utbildningsanmälan
UtbildningNavigering på sidan
Behörighet och inloggninghttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/behorig_inlogg_ITstod_white.png
Behörighetsansökan och inloggning. Information för gruppadministratörer.
Roller och behörighetshanteringNavigering på sidan
Mer informationhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/FAQ_0824_white.png
Begrepp och förkortningar, kända fel, FAQ
Mer informationNavigering på sidan
Teamcenter IT- och driftstatushttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/itstatus_white.png
Om versionsnyheter,  kända fel, driftstatus och planerat underhåll/service
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/Sidor/IT-systemetTC.aspxNavigering på sidan
Nyhetsarkivhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/PublishingImages/nyheter_white.png
NyhetsarkivNavigering på sidan


Logga in i Teamcenter​


Logga in:
FMV(SFAP)

​​Logga in:
Övriga​
​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​

IT-status och service​
Mer information finns på sidan för IT-och driftstatus.​​

  
  
  
Systemunderhåll (Release 4.1)2024-03-01 13:002024-03-05 08:00

Support

Kontakta FMV Kundtjänst verksamhetsstöd, verksamhe​​tsstod@fmv.se, vid frågor eller behov av stöd inom förvaltningsområde PLM:​

Ange gärna objekts-id från Teamcenter på aktuellt ärende eller förnödenhet för snabbare hantering av ditt ärende.​​ Brevlådan vittjas av kundtjänst och ärenden skapas av inkommande e-post.​​​​Nyheter

Sidinnehåll
  

Nedstängning av Teamcenter i samband med ny release

I samband med driftsättning av Release 4.1 kommer Teamcenter inte vara tillgängligt från och med Fredag 2024-03-01 13:00 till Tisdag 2024-03-05 08:00.
Användare som försöker logga in under denna period kan mötas av meddelandet "The specified user is inactive".

Användarpåverkande ändringar i Release 4.1 kommer finnas att läsa under knappen "Release Notes" inne i Teamcenter.

 

I och med Release 4.1 av Teamcenter kommer DÄB endast att ha läsrättigheter från och med 29 februari 2024 kl 16.00.​


2024-02-14

DITO stängs ner i maj 2024

FMV genomför förändringar i IT-stödet och det innebär ändringar för hur användare kommer att kunna läsa och ta ut Tekniska Ordrar (TO).

Idag så kan en användare komma åt en TO v​​ia Team​center eller via DITO.

I DITO finns olika sätt att komma åt en TO:

  1. Via logistikportalen samt​ direktåtkomst till Dito från en SFAP (FMV DITO Web) – Benämns även DITO WEB1
  2. Via FM IP-nät– Benämns även DITO WEB2
  3. För Exportländer – Benämns även DITO WEB3, 4 eller 5

Åtkomsten till DITO via Logistikportalen (alternativ 1 – DITO WEB1) kommer inte möjliggöras efter 2024-05-14, vilket innebär att de användare som läser TO via Logistikportalen behöver komma åt TO via Teamcenter. From den 8 november 2023 är TO åtkomlig via TIA GoF.

Prenumeration/avisering av TO, CD för utskick samt integrationer till övriga system (tex PRIO) påverkas inte av denna förändring.

Om du saknar behörighet till Teamcenter eller TIA och behöver åtkomst till TO bör du snarast ansöka om det. Om du är extern användare sker åtkomst till Teamcenter via Citrix-portalen. 

Du behöver innan du söker efter behörighet till Teamcenter ett Citrix-konto. I Citrix är det praxis att användar-ID i Citrix/REFhdl ska vara samma som LANDAID eller FMID. En person som redan har erhållit ett LANDAID eller FMID ska alltså säkerställa att användarkontot i Citrix har samma ID, detta för att undvika otillåtna dubbletter.

För åtkomst till Citrix, kontakta cfsfmvpubl@fmv.se för mer information.

Ansökan till Teamcenter: Behörighet & inloggning (fmv.se)

Ansökan till TIA: TIA - Logistikportalen (fmv.se)

Ansökan till IDA: Startsida IDA (fmv.se)

​ 2024-01-17
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd