FMVs portal för stödlogistik

Loglogo Papper

Serverunderhåll 2022-06-02

​Torsdagen den 2 juni, 2022, genomförs serverunderhåll (installation av säkerhetsuppdateringar) mellan kl 18.00 och 22.00. Tjänsten är inte tillgänglig under denna tid.​ Inga ändringar i funktionalitet görs som påverkar användare. 

jygun
2022-06-01

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Nyheter i logistikportalen uppdateras i normala fall inte även om ny kunskap kan ha tillkommit.