​​​O​m allmänna funktioner i Teamcenter 

"Allt på ett ställe" – Flera av dagens ILS-applikationer ersätts och deras funktionalitet samlas i ett IT-system, FMV Teamcenter

 • Enklare att gå mellan olika funktioner och finna information eller data. Du kan exempelvis navigera fritt mellan tekniska order (TO) och materielgrupper. Dessutom kommer du direkt att kunna få tillgång till grund- och förvaltningsdata på förnödenheter kopplat till en TO.

 • All förnödenhetsinformation kopplad till en produkt är samlad på samma plats: Förnödenhetsansvarig, Ingående materiellistor, Tekniska order.

 • All materieldata kopplat till aktuell produkt finns på ett ställe.

Arbetsflöden

 • Arbetsflöden möjliggör att koppla ihop olika ärenden och följa progressen.

 • Möjlighet att ange vem som ska handlägga vad – medarbetare eller team.

 • Se löpande status på dina olika pågående aktiviteter, vilka steg som ska genomföras av vem eller som har genomförts.

​Inkorg med ärenden

 • Alla dina ärenden och uppgifter i arbetsflöden samlas i inboxen, t.ex. godkänna ett nytt krav

 • Här kommer även uppdateringar vid ändrade statusar och händelser

 • Du kommer även att kunna se uppgifter som projektet/-gruppen ansvarar för men som ännu inte tilldelats en specifik medarbetare

Mappstruktur

 • ​​​Möjlighet till olika typer av vyer

 • Skapa egna mappar och lägga upp dokument så som du vill ha det

 • Förhandsgranska objekten direkt i fönstret

 • Möjlighet att anteckna direkt i filer

Sökmotor

 • Filtrera utifrån vad du letar efter, t.ex. dokument eller ärenden

 • Möjlighet att visualisera din sökning och även genomföra ytterligare filtrering

Relationer

 • Möjlighet att se hur olika delar hänger ihop

  • vilka delar en produkt och/eller ett system är uppbyggt av

  • hur produkten/systemet i sig är en del av ett större sammanhang

​​All produktdata "i en trädstruktur"

 • Du kan klicka dig ned från verksamhetområdes​-nivå till enskild produkt ​


​Mer information och användarstöd

  
  
  
visa Dokumenttyp : Film ‎(8)
visa Dokumenttyp : Mall ‎(2)
visa Dokumenttyp : Presentation ‎(2)
visa Dokumenttyp : Vägledande ‎(5)
​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd