​Kända fel

  
  
Beskrivning
  
  
Problem vid fastställande av förnödenhetFörnödenhetshantering

​Detta meddelande är adresserat till er som har rollen Inregistrerare eller Klassificerare i Teamcenter

Just nu har vi problem med arbetsflödet Fastställande av Förnödenhet. Felet ligger i steget för validering av förnödenhet och gör att flödet i vissa fall stannar. Om ni upplever detta problem, skicka då ett mail till verksamhetsstod@fmv.se med detaljerna kring ärendet, så hjälper vi er så fort vi hinner. Skriv Incident Teamcenter i raden för ämne. 


2022-09-30
Fel vid överföring av flera revisioner inom samma tidsintervall (registervård)Förnödenhetshantering

Observera att genomströmningsdata endast skickas från revision A. Det är därför viktigt att inte skapa en revision A och B på en förnödenhet på samma dag. ​

Data från Teamcenter förs över till andra system med jämna tidsintervaller, för PRIO gäller t.ex. var sjätte timme. Medan överföringsfönstret är stängt så mellanlagras informationen. Ett fel som uppstår i och med detta är om en revision A och revision B skapas och godkänns (skickas) inom samma tidsrymd (sex timmar). Då går endast revision B över och genomströmningsdata från revision A förs inte över. Detta är ett känt problem och arbete pågår för att lösa det. Tillsvidare så uppmuntras användare till att inte skapa flera revisioner inom detta tidsintervall (sex timmar).


2022-07-05
Första start av RAC på SFAP klagar på lösenordRAC

När användare startar RAC från SFAP första gången kan det komma ett fel som klagar på lösenord. Lösning: prova igen.​

2.02022-05-23
LÖST - Bugg i förnödenhetsärendeCPM – Commercial Parts Management
Vid fastställande av förnödenheter så kontrollerar workflowet (Fastställande av Förnödenhet) hur många förnödenheter som är inkluderat i förnödenhetsärendet (solution items). Denna kontroll ska begränsa antalet förnödenheter i ett förnödenhetsärende till 50 förnödenheter. Det har visat sig att det för tillfället inte går att ha mellan 6-9 förnödenheter i förnödenhetsärendet då kontrollen tror att antalet förnödenheter är mer än 50 st. Felsökning pågår men det verkar som att intervallen 1-4 samt 10-50 förnödenheter fungerar bra även fast alla värden inte har testats.
2.02022-05-23
Problem att logga in i Citrix efter att ha blivit utloggadCitrix

Om användaren blir utloggad ur Citrix kan det vara svårt att logga in igen. Prova logga in 3 gånger, fungerar inte detta så stäng webbläsaren och öppna ett nytt fönster av webbläsaren, försök igen.

2.02022-05-23
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd