FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​​Teamcenter IT- och driftstatu​s ​​​​​​​​​

​​

Versionsnyheter​​

​​Läs mer om Teamcenter versionsnyheter och -historik här. ​


Kända fel


Lista med kända fel hittar du på denna sida​. ​
​Driftstatus​, planerat underhåll och service​​

Begränsad eller ingen tillgänglighet till Teamcenter vid system- och serverunderhåll.​


  
  
  
Förändring för användare
Systemunderhåll (release 2.2)2022-11-22 00:002022-11-22 00:00

 Diverse uppdateringar, bland andra:

  • Möjlighet för förvaltningen att utföra massuppdateringar av termerna: 220, 211, 210, 206 och 109
  • Korrigering av bugg då dubbla rader presenterades i Inbox i "Table view" för vissa användare
  • Ny query (sökning i Advanced Search) skapad för Teknisk Order: "Sök Teknisk Order Revision" med liknande attribut som fanns i tidigare DITO
  • Korrigering av tidigare valideringsfel som möjliggör koppling av multipla ursprungsreferenser med status "Äldre"
  • Om "Quantity" i strukturer lämnas blank sätts denna till 1 i nedströms system (i Teamcenter kommer det dock fortfarande vara blankt)
  • Ny roll skapad för GoF-administratörer: "Support"
  • Korrigering av sättet SAMFBET presenteras i TIA
  • Förnödenhetsärenden kommer vara skrivskyddade under tiden ärendet ligger hos eventuell "Överföringsansvarig"


Systemunderhåll (release 2.1)2022-09-26 18:002022-09-26 22:00
Diverse uppdateringar avseende valideringsinformation, ID/Komp-uppgift, hjälplänk och decimalnotation.
Teamcenter kommer ej att vara tillgängligt under denna tid.​
Systemunderhåll2022-06-20 18:002022-06-20 20:00

Begränsning för validering av max 50 Förnödenheter tas bort.
Tillgång till samtliga attribut på Förnödenhet för Klassificerare. 
Länkning av Förnödenhet till Fastställd TO när Förnödenheten Preliminärannulleras.​

Systemunderhåll2022-06-09 18:002022-06-09 19:00
Serverunderhåll (säkerhetsuppdateringar)2022-06-02 18:002022-06-02 22:00
Tjänsten är inte tillgänglig under denna tid.​ Inga ändringar i funktionalitet görs som påverkar användare. 
Systemunderhåll (patchning)2022-06-01 18:002022-06-01 19:00
Korrigering av funktionalitet i arbetsflödet "Fastställande av förnödenhet" som möjliggör att använda Förnödenhetsärenden med 6 till 9 antal Förnödenheter​.​​