​​Ansöka om behörighet samt inloggning

Denna sida innehåller information om hur du som användare

  • ansöker om grundbehörighet samt utökad behörighet till Teamcenter
  • ansöker om att skapa nya grupper i Teamcenter
  • ansöker om behörighet till Citrix
  • loggar in i Teamcenter

​​Notera: Om du uppmanas att ange autensieringsuppgi​fter till logistikportalen när du ska öppna eller ladda ner ett dokument, tryck på avbryt (ibland två gånger i följd) utan att ange något användarnamn eller lösenord. Därefter öppnas dokumentet.


Ansöka om behörighet till Teamcenter

OBS! Roller som går att ansöka om behörighet till är: Viewer, Author, Inregistrerare, Klassificerare, Product Responsible, Technical Order Admin samt Group Admin.​

Innehåll
visa Läs mer : Användare vid FMV, inhyrd personal vid FMV samt leverantörer till FMV och Försvarsmakten ‎(1)
visa Läs mer : Användare vid Försvarsmakten, inhyrd personal vid Försvarsmakten ‎(1)
visa Läs mer : Riktlinjer gällande multipla konton i Teamcenter ‎(1)


​Mallar och instruktioner​ behörigheter/roller

  
  
visa Dokumenttyp : Mall ‎(2)
visa Dokumenttyp : Vägledande ‎(6)
Ansöka om att skapa nya grupper i T​​​​​eamcenter  

Ansökningsblankett samt dess vägledning för ansökan om ny grupp, ändring eller borttag av befintlig grupp nås nedan:


Ansöka om behörighet till Citrix

Om åtkomst till Teamcenter sker via FMVPortal (Ctrix), är praxis att användar-ID i Citrix/REFhdl ska vara samma som LANDAID eller FMID. En person som har erhållit ett LANDAID eller FMID ska alltså säkerställa att användarkontot i Citrix har samma ID, detta för att undvika otillåtna dubbletter.​​

För åtkomst till FMVPortal (Citrix), kontakta cfsfmvpubl@fmv.se​ för mer information.​


​Instruktioner för gruppadministratörer

Instruktioner för gruppadministratörer finns på denna sida: 

​Exportkontroll

Åtkomst till information som omfattas av Exportkontroll är endast tillgänglig för myndighetspersoner från FMV och Försvarsmakten. Åtkomst till den styrs av gruppadministratörerna oavsett system.

IDA och PMF

Förutom myndighetspersoner går det att ge åtkomst för konsulter som uppfyller vissa villkor. Detta sker genom att FMV-anställd fyller i blankett Behörighetsansökan Government Classification (blankett ovan) som sedan skickas till respektive arenakopplad gruppadministratör på samma sätt som övriga behörigheter.​


Logga in i Teamcenter

Innehåll
visa Läs mer : ​Användare vid Försvarsmakten (FMAP) ‎(1)
visa Läs mer : Anställda vid FMV och inhyrd personal vid FMV (SFAP) ‎(1)
visa Läs mer : Leverantörer till FMV och Försvarsmakten (Industri) ‎(1)
​​​​ ​​
​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd