FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​FO PLM Utbildning

På denna sida återfinns en förteckning över kurser relaterade till FMV:s PLM-lösning. Nya kurser kommer succesivt att läggas till när de finns tillgängliga. Kontakta utbildningsansvarig vid PLM-förvaltningen via e-post (utbildning.plm@fmv.se​) om du saknar någon kurs.

Notera: Om du uppmanas att ange autensieringsuppgi​fter till logistikportalen när du ska öppna eller ladda ner ett dokument, tryck på avbryt (ibland två gånger i följd) utan att ange något användarnamn eller lösenord. Därefter öppnas dokumentet.


Kurskatalog FO PLM 

​Nedan presenteras de kurser som för närvarande finns tillgängliga. Även kurser utan angivna kurstillfällen går att söka. Kurstillfällen skapas när ett tillräckligt elevunderlag finns. Till vissa kurser krävs ingen ansökan. På kursansökningsblanketten (klicka på länken) kan du ange önskemål om specifikt kurstillfälle om ett sådant finns inplanerat. Tilldelning till kurstillfällen sker dock i turordning, så det är inte säkert att du alltid kan erbjudas att delta vid önskat kurstillfälle. Säkerställ att du uppfyller förkunskaps-kraven för respektive kurs innan du söker kursen. En beskrivning av dessa, och övrig information om kurserna hittar du i respektive kursplan som du kommer åt via länken i tabellen nedan. Ytterligare information om hur ansökan görs finns på kursansökningsblanketten.
  
Kurssammanfattning
Kursplan
Kursupplägg
  
  
Kurstillfällen
  
Kursen beskriver vad grund- och förvaltningsdata är, samt när och varför den behövs i relation till Försvarmaktens behov av förnödenheter.
1 x 2 timNej
(inga inplanerade)
  
Kursen omfattar utbildning i Grund- och Förvaltningsdata (GoF), och hur GoF-data inregistreras, kompletteras och uppdateras (registervårdas) samt söks med hjälp av programvarorna FMV Teamcenter och TIA GoF.
Lärarledd undervisning i klassrum
3 x 8 timJa
(inga inplanerade)
  
Kursen omfattar en genomgång av de processmönster, mallar och andra stöd som finns, samt praktiskt handhavande för att hantera grupper i Teamcenter. Utöver detta beskrivs även Arkivering av ansökningar och beslut i systemet VSDL.
Kursplan​​
Lärarledd undervisning på distans via Skype.
1 x 3 timJa
(inga inplanerade)
  
Kursen beskriver vad exportkontroll är och detta påverkar FMV, och omfattar styrande regelverk och hur exportkontroll fungerar i Sverige och i förhållande till ingångna avtal. Kursen är enbart tillgänglig för FMV-anställda.​
1 x 0,5 timNej
(inga inplanerade)
  
Kursen omfattar utbildning i regelverk och hur exportkontroll fungerar i Sverige och i förhållande till ingångna avtal, samt hur hanteringen av exportkontrollerad materiel sker i FMV Teamcenter. Kursen tydliggör vikten av att FMV följer ingångna åtaganden avseende informationshantering.​
Lärarledd undervisning på distans via Skype.
1 x 2 timJa
(inga inplanerade)

Ytterligare information

  • En sammanfattning av utbildningsrelaterade begrepp hittar du här.
  • Exempel på en ifylld kursansökningsblankett hittar du här​.
  • Ett processmönster som beskriver kursprocessen från anmälan till kursintyg hittar du här.​
  • Grundläggande information om hur FMV Teamcenter fungerar och hur vissa moment utförs hittar du på sidan Stöd och vägledningar​.​
  • IT-stödet PMF har inte avlösts av FMV Teamcenter. Information om utbildning rörande PMF återfinns på sidan Materielförteckningar.  För anställda vid FMV finns även information på sidan Kurser.  
  
  
2022-10-03
  
2022-09-09
  
2022-09-07