​Förvaltningsområde PLM Utbildning

På denna sida återfinns​ en förteckning över utbildning relaterad till FMV:s PLM-lösning. Nya utbildningar kommer succesivt att läggas till när de finns tillgängliga.
Kontakta utbildningsansvarig vid PLM-förvaltningen via e-post (utbildning.plm@fmv.se​) om du saknar någon utbildning.​


​​Notera: Om du uppmanas att ange autentisering​suppgi​fter till logistikportalen när du ska öppna eller ladda ner ett dokument.
​Tryck på avbryt (ibland två gånger i följd) utan att ange något användarnamn eller lösenord. Därefter öppnas dokumentet.​​​

​​​​

​​Utbildningsnyheter​

  
  
  
2024-01-18
  
2023-10-17
  
2023-08-18

Utbildningskatalog Förvaltningsområde PLM 

Nedan presenteras de utbildningar som för närvarande finns tillgängliga. Även utbildningar utan angivna utbildningstillfällen går att söka. Utbildningstillfällen skapas när ett tillräckligt elevunderlag finns.
Till vissa utbildningar krävs ingen ansökan. På kursansökningsblanketten (klicka på länken) kan du ange önskemål om specifikt utbildningstillfälle om ett sådant finns inplanerat.
Tilldelning till utbildningstillfällen sker dock i turordning, så det är inte säkert att du alltid kan​ erbjudas att delta vid önskat utbildningstillfälle. Säkerställ att du uppfyller förkunskapskraven för respektive utbildning innan du söker utbildningen. ​En beskrivning av dessa, och övrig information om utbildningarna hittar du i respektive kursplan som du kommer åt via länken i tabellen nedan. Ytterligare information om hur ansökan görs finns på kursansökningsblanketten.​

Kurssammanfattning
Kursplan
Förkunskapskrav
Kursupplägg
  
  
  
Kurstillfällen
Målgrupp
  
dölj Visa kurser : Exportkontroll ‎(2)
dölj Visa kurser : Grund- och förvaltningsdata ‎(2)
dölj Visa kurser : Grundläggande handhavande i FMV PLM Teamcenter ‎(2)
dölj Visa kurser : Ärendehantering ‎(2)

​Ytterligare information

  • En sammanfattning av utbildningsrelaterade begrepp hittar du här.

  • Exempel på en ifylld kursansökningsblankett hittar du här​.

  • Grundläggande information om hur FMV Teamcenter fungerar och hur vissa moment utförs hittar du på sidan Stöd och vägledningar​.​

  • ​IT-stödet PMF har inte avlösts av FMV Teamcenter. Information om utbildning rörande PMF återfinns på sidan Materielförteckningar.  För anställda vid FMV finns även information på sidan Kurser.​


​​​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd