​ ​

​​​​Om FMV ​​PLM​​

​​Området Produktlivscykelhantering (PLM, Product Lifecycle Management) o​​mfattar alla aspekter av en produkts livscykel och är en central funktion genom materielförsörjningsprocessen. 
Idag stöds denna process av ett flertal digitala system, som stödjer FMV såväl som Försvarsmakten i att skapa ordning och reda samt spårbarhet i en produkts livscykel.


Inom PLM-området införs nu ett nytt IT-stöd, Teamcenter från Siemens. Teamcenter är ett sammanhängande PLM-system som berör alla aspekter av en produkts livscykel, vilket ger bättre förutsättningar. Första releasen av Teamcenter inkluderar funktioner i livscykelskedena Anskaffning, Produktion, Modifiering samt Vidmakthållande. I framtida releaser planeras ytterligare funktionalitet att införas. ​


Teamcenter är menybaserat och liknar ett Windows-system där man direkt genom menyer eller t.ex. en sökning kommer åt all produktinformation (data, bilder, ägare, etc.).​


  ​

Första releasen

Teamcenter kommer att ersätta ett flertal av myndighetens stödsystem inom ILS-området. I ett första skede ersätts de system som rör hantering av förnödenhetsdata samt tekniska order (TO). Förutom detta införs även digitalt stöd för kravhantering, systemteknik (Systems Engineering) samt exportkontroll. För att FMV och Försvarsmakten ska få full verksamhetsnytta av dessa funktioner behöver verksamhetens arbetssätt utvecklas och säkerställas. ​


System som ersätts

Stödsystem som ersätts genom PLM Teamcenter är:


Vilken information får hanteras i PLM/Teamcenter

Enligt Verksamhetsanalys PLM R2, 18FMV711-88:1, får sekretessklassad information, enligt OSL 2009:400, hanteras i Teamcenter men ej säkerhetsskyddsklassificerade information.

Teamcenter kommer även att hantera exportkontrollerade förnödenheter och produkter, vilket inte är information som regleras av lagar som berör sekretess och säkerhetsskydd utan av andra nationella och internationella lagar och förordningar, överenskommelser samt slutanvändaråtaganden.


Om FMV Förvaltningsområde PLM (FO PLM)

Förvaltningsområde PLM (FO PLM) är Produktägarens förlängda arm och utgår från dennes ansvar samt uppgift (20FMV3728-1:1). Förvaltningsteamet ska ha en djupare kunskap och expertis kring informationssystemen, arbetssätten och dess möjligheter för att kunna driva utvecklingen och föreslå smarta och funktionella lösningar för verksamheten.​

Förvaltningens uppdrag kan summeras i två förmågor, en operativ som syftar till att säkerställa den dagliga produktionsförmågan i verksamheten, samt en taktisk/strategisk som syftar till att säkerställa att verksamhets- och IT-utveckling sker ordnat baserat på största möjliga verksamhetsnytta.​​

 

Övergripande utvecklingsplan för PLM på FMV

Under utarbetning.​​​​​​​​


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd