​Administrering av behörigheter 

Inom respektive VerkO på FMV finns en funktion som benämns gruppadministratörer (GA). Syftet med funktionen är att hantera "Utökade behörigheter" och sträva mot att beslut och utökade behörigheter ska ligga så nära där producerande personal befinner sig. Funktionen stödjer även Försvarsmakten inom ramen för vidmakthåll, att på uppdrag av behörig beställare i Försvarsmakten tilldela utökade behörigheter i grupper där Förvarmaktspersonal har ansvaret.

Utöver gruppadministratörerna finns även en Central behörighetsadministratör på FMV, vilken administrerar grundregistrering av nya användare i Teamcenter.

Instruktioner och vägledningar

I listan till under kapitel "Instruktioner och vägledningar" finns information för hur gruppadministratörer på VerkO hanterar behörigheter i FMV Teamcenter och VSDL.

 • Rutinbeskriv​ning​ för hantering av behörighetsansökan till FMV Teamcenter som innehåller avsnitten
  • inform​​ation och förutsättningar​
  • de grundläggande stegen i behörighetsprocessen 
  • processkarta 
  • "Lathund" Verifiera blankett 
  • "Lathund" Arkivera i VSDL
 • Handledning Praktiskt ha​ndhavande i Teamcenter 
  • Nedbrytning av organisationsstrukturen i Teamcenter
  • Sök i organisationsstrukturen
  • Lägg till gruppmedlem
  • Ta bort gruppmedlem

​​Instruktioner och vägledningar​

  
  
Gruppadmin handhavande i Teamcenter 1.2.1.pptx
  
Gruppadmin RUTINBESKRIVNING för behörighetsansökan till FMV Teamcenter vers 1.1.docx
  
Utbildning Gruppadministratör VerkO TeamcenterU2.pptx
  
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd