Beskrivning
  
  
  
  
TIA MFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIA%20v5.png
Begränsad åtkomst.
https://tia.fmvpubl.seNy flik
IDA MFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/IDA%20v5.png
Begränsad åtkomst.
https://ida.fmvpubl.se/Ny flik
PMF - FMV systemportalhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/PMF_logo_150.png
Produktionsmiljö för materielförteckningar - kräver behörighet till FMV systemportal
https://portal.fmvpubl.seNy flik

Materielförteckningar

​Med materielförteckningar menas Reservdelskataloger (RDK), Satslistor (SL) och Tillbehörslistor (TL).​

RDK är illustrerade förteckningar som visar vi​​lka reservdelar och komponenter som ingår i ett objekt och med uppgifter om bland annat förrådsbeteckningar, förrådsbenämningar, referensbeteckningar och hur många förnödenheter som ingår i objektet samt var man kan beställa reservdelar.

RDK kan utgöra underlag vid:​​​

 • Identifiering​
 • Beställning
 • Felrapportering
 • Materielunderhåll
 • Utbildning

SL/TL är förteckningar som anger vilka förnödenheter som ingår i sats respektive artikel med tillbehör. Listorna som kan användas vid inventering och som kvitteringshandling, anger bland annat förrådsbeteckning, förrådsbenämning, referensbeteckningar och i vilket antal förnödenheterna ingår i respektive sats eller artikel med tillbehör. Bruksenheterna sats och artikel med tillbehör ska registreras enligt designregel GoF. En tillbehörslista kan även redovisa artikel komplett.​​


Verktyg för materielförteckningar

 • ​​TIA MF (Teknisk Information Autonom - Materielförteckningar) är en produkt som tillgängliggör Materielförteckningar som markerats för WE​B-publicering i system PMF (flyttas dygnsvis till TIA MF). TIA MF innehåller inte någon information vilken är klassad som Exportkontrollerad i Teamcenter.​​ Behörighetsblankett finns att ladda ner i TIA-portalen.

 • IDA MF (Information och Data Analys) - är en produkt som tillgängliggör Materielförteckningar som markerats för WEB-publicering i system PMF ​​​(flyttas dygnsvis till IDA MF).​
  Du som är anställd inom FMV eller FM har nu möjlighet att använda IDA (Information och Data Analys), en vidareutvecklad version av TIA. Bakgrunden till detta är kravet på begränsning av åtkomst till Exportkontrollerad information. Som ett led i detta arbete kommer sådan information att filtreras bort i TIA och istället tillgängliggöras i IDA. Kontakta cfsfmvpubl@fmv.se för abonnemangsfrågor.​ Behörighetsblankett finns att ladda ner i IDA-portalen.

 • PMF - För produktion av materielförteckningar hänvisas till system PMF och Regelverk FMV Materielpublikationer. PMF är ett intressentsystem till Teamcenter vilket innebär att systemet alltid har tillgång till rätt grund- och förvaltningsdata, vilka hämtas från Teamcenter 1 gång/dygn. PMF är dessutom prenumerant på samtliga TO från DITO vilket innebär att TO kan kopplas mot och arbetas in i berörda reservdelskataloger. Från PMF levereras fastställd information (xml & pdf) till bl a system PRIO.

 • PMFred Generell importmall​  Hjälp vid import av flera positioner i PMF.
  För system PMF krävs genomgången utbildning för att erhålla behörighet, se under ´Utbildning´. Access till PMF sker genom FMV systemportal.​

OBS!
Produktionsmiljön PMF är ett system för ej sekretessbelagd information och får således ej användas för att producera sekretess/hemligt materiel.
Då FMV i dagsläget saknar systemstöd för ​att producera materielförteckningar med sekretess/hemligt innehåll får respektive projekt själva besluta hur det ska utföras med stöd av Regelverk FMV Materielpublikationer för layout/utformning.

Ramavtal produktion

 • För avrop av redaktionellt arbete i system PMF kan ramavtal "Registrering och registervård" användas. Det avser både nyproduktion och ändringsutgåvor.​


​Nyheter​​​

  
Brödtext
PMF Utbildning
Från slutet av november -23 så börjar vi utbilda i PMF igen.
Är ni intresserade så anmäl er via: verksamhetsstod@fmv.se​​​
Information
OBS! Nya publikationsuppdrag som inkommer under perioden som Teamcenter ligger nere för uppdatering, 2023-05-26 till 2023-06-07, kommer ​att påbörjas först efter att Teamcenter blivit driftsatt 2023-06-07 kl. 07.00​​

Från och med 2023-06-07 kl. 07:00 har Materielförteckningar ny funktionsbrevlåda:  info.materielforteckningar@fmv.se​​​
Även telefonnumret blir nytt: 08-782 44 19
(Gemensamt med Tekniska Order)


​Utbi​ldning​

​​​Det är verksamhetens efterfrågan/behov som styr när utbildningstillfällen tas fram.

Vid intresseanmälan av utbildning för en konsult ska en FMV anställd inom det ​projekt​ som konsulten arbetar, skicka in anmälan till verksamhetsstöd.
FMV anställda skickar in sin egen intresseanmälan.​


​Intresseanmälan för PMF-utbildning görs till verksamhetsstod@fmv.se.

Utbildningen sker hos FMV i Arboga. ​​

Tekniskt krav:

 • Godkänd teknisk lösning för åtkomst till FMV-portalen.
  (Saknar deltagaren konto för FMV-portalen så ordnar vi det innan kursstart)

Kursinformation:

Nästa PMF utbildningstillfälle:

 • Bestäms efter inkomna behov från verksamheten

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd