FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

import försvarsgren term 210 PDRin

​Fråga

Jag vill importera en csv-fil till PDRin.
Hur gör jag om jag vill registrera flera försvargrensanvändare i termnummer 210, t.ex. A M F. Mallen säger att endast ett tecken får sättas i cellen.

Svar

 I Excel matrisen som du jobbar med så gör du 4 st. kolumner där du då kan sätta värden i (se exempel nedan).
Du kan bara sätta ett värde (bokstav) i varje kolumn.
Det spelar ingen roll i vilken ordning bara du använder giltiga värden (A M F C)
Det gör inget om en cell saknar värde i term 210.
Spara ner den som en csv-fil och skicka till tiimport@fmvpubl.se
När du sedan bygger mallen för import i PDRin så kopplar du flera kolumner till term 210.


Ändrat: 2018-10-29 17:09
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Indatering