FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Beskrivning av Referensbeteckning

​Fråga

Hur är en referensbeteckning uppbyggd?

Svar

 Referensbeteckning.jpg

Det är kombinationen av term 700 (CAGE-kod/FB-kod) + 117 (Ritningsnummer/Beställningsnummer/Artikelnummer) som gör en referensbeteckning unik. Således kan den unika referensbeteckningen endast finnas för en förrådsbeteckning i system GoF.

Referensbeteckning är mer exakt uppbyggd på följande sätt:
Firmabokstavskod (FBKOD) (700) (Alfa numerisk AN, 3-5 positioner)  +  Ritningsnummer (artikel-nr, beställnings-nr) (117) (AN, max 27 pos)  + Referensbeteckningskod (119) (A, 1 pos).
Observera, 700 kan också vara en CAGE-kod.
Referensbeteckningskod (119):
U = Ursprunglig. Kan bara finnas en ursprunglig referensbeteckning för en förnödenhet i system GoF.
A = Alternativ referens. Kan finnas flera alternativa referensbeteckningar för en och samma förnödenhet i system GoF.
Ä = Äldre referensbeteckning. Går inte att beställa på längre och bör därför inte åberopas i något sammanhang i futurum. Endast för spårbarhet för förnödenheten i system GoF med flera ex. Lift.

I framtiden tillkommer Q = referens som finns på en förnödenhet, som är dubblett med en annan förrådsbeteckning, men får inte sammanblandas utifrån olika specifika kriterier som exempelvis luftvärdighet.
Försvarlogistikens förnödenhetsregister GoF REG är tillgängliggjord via GoF WEB och TIA GoF.


Ändrat: 2018-07-06 10:11
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt