FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Hur hanterar man referensbeteckningar

​Fråga

Finns det tillfällen när en referensbeteckning skall tas bort?

Svar

Av spårbarhetsskäl så tar vi näst intill aldrig bort någon referensbeteckning. De två undantagen från regeln är om:

  • Komplett referens är direkt felaktig (redan vid första registreringen).
  • Komplett referens ska "slås" bort på en förnödenhet som har aktualitetssignal avregistrerad (AVREG) . Referensen kan sedan återanvändas på en annan aktuell förnödenhet, förrådsbeteckning.

I de typfall som referensen har "gått ur tiden" ska referensen register vårdas till att referensbeteckningskod ändras till Ä (äldre) Denna referens kan inte åberopas vid anskaffning. Det går alltså inte "handla" med uppgivande av denna referens.


Ändrat: 2018-10-29 18:20
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Registervård och ändringshantering