FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Registering av Firma

​Fråga

Behöver jag registrera dotterbolag när jag har moderbolag registrerade med FBKOD/CAGEkod? Påverkar detta registreringen av nya förnödenheter på något sätt?

Svar

 Tillverkare/konstruktör skall alltid registreras med en FBKOD/CAGE, Firmaregister/NCAGE är avsett för att knyta ritnings-/artikelnummer till i huvudsak tillverkare/konstruerande företag och det  gäller även dotterbolag.

 

Firmaregister/NCAGE

Firmaregister (REFfma) är inget traditionellt leverantörsregister, utan ett register som innehåller ursprungstillverkarna av Försvarsmaktens (FM) förnödenheter. Varje företag/myndighet tilldelades tidigare ett bokstavsprefix på 2-5 bokstäver som kallas Firmabokstavskod (FBKOD). I arbetet med klassificering, typminskning, kodifiering och nummersättning av FM förnödenheter används FBKOD tillsammans med tillverkarens/konstruktörens ritningsnummer som ursprungsbeteckning för förnödenheten.

Från och med den 1 januari 2008 genomfördes en förändring  i firmaregister (REFfma). Sedan dess används företagets/organisationens CAGE-kod (Commercial and Governmental Entity Code) som identifierare istället för FBKOD. CAGE-koden är NATO-kollektivets motsvarighet till den svenska FBKOD'en. Förändringen beslutades vid möte i SOPS AG den 14 november 2007 och föregicks av sedvanlig remissrunda.

Sverige är sedan 1 augusti 2017 medlem inom NATO Codification  System på Tier 2 nivå, detta innebär att begäran/uppdatering av CAGE kod genomförs av Sveriges National Codification Bureau (NCB).  Gäller begäran uttag av CAGE kod för en firma från ett annat land används online (public website) "CAGE/NCAGE code request (for NATO and non-NATO entities)  

Vid begäran av en FBKOD/CAGE eller FSKOD används en digitaliserad systemlösning i firmaregistret (REFfma), den driftsattes och började gälla fr.o.m. 2014-03-07. Denna systemlösning ersätter tidigare rutin med inorderblankett i Word format. Tillgång till den digitaliserade systemlösningen  kräver behörighet till System PDR/PMF (produktdataregistrering/produktionsmiljö materielförteckningar), och används för nyregistrering och registervård av data i systemet GoF (Försvarslogistikens Förnödenhetsregister)*.

Firmaregister/NCAGE ansvarar även för uttag av nya Firmasifferkoder (FSKOD). Dessa registreras inte i samband med att FBKOD/CAGE kod tas ut, utan först när en förnödenhet från det berörda företaget ska kodifieras med en förrådsbeteckning som börjar på F*. Anledningen till detta är att det alltid ska eftersträvas att förnödenheter som nummersätts skall börja på M*. Bedömningen om en förnödenhet skall få en förrådsbeteckning som börjar på F- eller M görs av berörd klassifikatör, som således är den ende som kan begära uttag av FSKOD.

För mer information kontakta:
ncbswencage@fmv.se

* För mer information se Grund och Förvaltningsdata, GoF.

*M = Materiel (annat) som registrerats enligt metod 1 beskrivningsmetoden och blivit en förnödenhet i FM, ska om möjligt innehålla referenser också.  F = Materiel (annat) som registrerats enligt metod 2 referensmetoden och blivit en förnödenhet i FM.


Ändrat: 2018-09-05 10:04
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Firma; Indatering