FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Refbet ursprung alternativ GoF REG

Fråga

Hur lyder definitionen av "ursprunglig" tillverkare och dess referensbeteckning?
Ex: Firma A köper komponent från firma B. Firma A tar in den som "egen" reservdel med eget artikelnummer. Firma A anser att det är de som är ursprungsleverantör till FM/FMV och vill då ange sig och sitt nummer som ursprunglig.
Borde det inte vara firma B och dess artikelnummer som ska anges som ursprunglig och Firma A som alternativ?

 Svar

I exemplet ovan är det självklart att Firma B ska anges som Ursprungsbeteckning och Firma A som alternativ referensbeteckning. För att Firma A ska vara ursprungstillverkare krävs att de gör någon form av "vidareförädling" av den produkt de köpt in. Ett exempel kan vara att man köper in kabel på metervara, kapar upp den i specifika längder och förser den med speciella ändstycken. Ett annat exempel kan vara om man köper in en standardprodukt som man sedan förser med en särskild ytbehandling (t ex målar den med kamouflagefärg).  Ett tredje exempel kan vara att man utsätter produkten man köper in för någon form av "provning" där man sedan endast väljer ut ett antal som uppfyller någon form av internt kvalitetskrav, exempelvis avseende toleranser. 

 

 


Ändrat: 2018-10-24 11:46
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt