Beskrivning
  
  
  
  
Grund- och Förvaltningsdatahttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PLM%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering.aspxNavigering på sidan
Styrande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Handlingsregler%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
Vägledande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/V%C3%A4gledande-dokument.aspxNavigering på sidan
Stödsystemhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Systembiblioteket%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/St%C3%B6dsystem-GoF.aspxNavigering på sidan
Utbildninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Utbildning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Utbildning-GoF.aspxNavigering på sidan
Stöd och vägledninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/fragor%20och%20svar.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/FAQ.aspxNavigering på sidan

 Vision och syfte​​

​​​​

​I vår vision "Rätt materiel för ett starkare försvar" ryms vårat arbete och våra leveranser till Försvarsmakten av allt från helikoptrar, ubåtar, stridsflygplan och snörade kängor till kompasser, radarstationer, pans​arterrängbilar och kuddar. ​​​


​​Grund- och förvaltningsdata är grunden till all logistikverksamhet inom försvarsmakten. ​​​

Syftet med Grund- och förvaltningsdata är att skapa entydig info​​​rmation om Försvarsmakten​​​​s förnödenheter. Detta för att underlätta och säkerställa anskaffning, försörjning, förbandsproduktion och underhåll. Samt erforderlig redovisning för dessa verksamheter. Informationen ska finnas tillgänglig vid rätt tidpunkt och i lämpligt utförande. 

Verksamhetens mål är att stödja övriga FMV och Försvarsmakten inom logistikområdet i den omfattning och med de uppgifter som efterfrågas.​ FMV, Försvarets materielverk, är en civil myndighet med kunskap om teknik, affärer och försvar.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd