”Rätt försvarsmateriel till rätt plats i rätt tid!”​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Grund- och Förvaltningsdatahttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PLM%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering.aspxNavigering på sidan
Styrande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Handlingsregler%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
Vägledande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/V%C3%A4gledande-dokument.aspxNavigering på sidan
Stödsystemhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Systembiblioteket%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/St%C3%B6dsystem-GoF.aspxNavigering på sidan
Utbildninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Utbildning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Utbildning-GoF.aspxNavigering på sidan
Stöd och vägledninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/fragor%20och%20svar.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/FAQ.aspxNavigering på sidan

 Utbild​ning

För en mer kvalitativ inregistrering av förnödenheterna behöver vi öka kompetensen om vad Grund-och förvaltningsdata är och varför det är viktigt. Här går vi igenom mer om vad det innebär, vilka krav, regler och terminologi som är styrande för bäst utförd inregistrering av förnödenheterna så att Försvarsmakten kan med lätthet förstå vad det är för materiel som är upplagt i deras system.​​ 

Grundkurs GoF – Inregistrering och registervård av förnödenhetsdata i FMV PLM teamcenter

En digital utbildning som sker 2ggr/år
Bokas via Utbildning (fmv.se)

Grundkurs GoF

En djupare genomgång av Grund- och förvaltningsdata.
3 timmars lärarledd Skype kurs 4 ggr om året. (planering pågår).

 

GOF E-Learning

Du kan ta del av denna E-utbildning på egen kammare när du kan och vill. En kortare genomgång om vad grund- och förvaltningsdata är. Grund- och förvaltningsdata-20181211 (fmv.se)

ILS grundkurs

2 ggr om året presenterar vi på ILS kursen kort vad grund och förvaltningsdata är.
Det ger en inblick om vad, varför och hur informationen behövs. Bokas via: Utvecklingsportalen (fmv.se)

Flygmaterieltjänstkurs

1-2 ggr om året presenterar vi förkortat på 2 timmar vad grund och förvaltningsdata är under en av dagarna som ILS kursen hålls. Det ger en inblick om vad, varför och hur informationen behövs. Utvecklingsportalen (fmv.se)


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd