​  "Vi gör det lätt att göra rätt"

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Grund- och Förvaltningsdatahttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PLM%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/F%C3%B6rn%C3%B6denhetsdatahantering.aspxNavigering på sidan
Styrande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Handlingsregler%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
Vägledande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Handledning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/V%C3%A4gledande-dokument.aspxNavigering på sidan
Stödsystemhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Systembiblioteket%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/St%C3%B6dsystem-GoF.aspxNavigering på sidan
Utbildninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/Utbildning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/Utbildning-GoF.aspxNavigering på sidan
Stöd och vägledninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Generella/fragor%20och%20svar.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/FAQ.aspxNavigering på sidan

​​  Styrande dokument

  
  
  
  
  
Designregel GoF Underbilaga 2 Materieltyper för GOF V1.0.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel GoF Underbilaga_1_Kontraktsklausul_GoF_V1.0.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
GRDA grunddataanvisningar.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Termregister.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel GoF Bilaga 1 anvisningar avseende kravställning av GoF v1.0.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Handbok nomenklatur Logistik 2020.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel Grund- och Förvaltningsdata v 2.0.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Allmänna skrivregler.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel GoF FMV_Matris_Förnödenhetsdataregistrering_2016-02-08.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel GoF med bilagor.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Designregel GoF Beslut.pdf
  
2024-04-16 14:50Oskar LundahlStyrande dokument
Försvarsmaktens Materielkoder HTML.html
  
2024-05-31 08:56Desirée NielsenStyrande dokument
Försvarsmaktens Materielkoder PDF.pdf
  
2024-05-31 08:56Desirée NielsenStyrande dokument

  Kontakt​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ​​verksamhetsstod@f​mv.se​​​
​  ​​fmv.klassi​ficering@f​​mv.se


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd