FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Vilken materiel skall registreras och få förrådsbeteckning?

Samtliga förnödenheter som ska täcka krigs-, insats- och beredskapsbehovet skall registreras i Försvarslogistikens förnödenhetsregister och åsättas förrådsbeteckningar (F- eller M-nummer). Det innebär i praktiken samtliga förnödenheter, som är föremål för behovsbestämning, förrådshållning, tilldelning, underhålls- driftuppföljning eller som av annan anledning ska hanteras i något av försvarsmaktens fastställda logistiksystem och/eller teknisk tjänst.​


Ändrat: 2021-01-22 15:24
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt