FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Vem ansvarar för GoF?

​Ansvarig för registrering (indatering) av förnödenheter i erforderlig omfattning i aktuella stödsystem är designansvarig för det tekniska systemet inom FMV. Samma ansvar (Förnödenhetsansvar) föreligger när det gäller ändring av data (registervård) för redan registrerade förnödenheter och för förnödenheter som ej längre används, utan kan vara föremål för avveckling. Förnödenhetsansvar innebär ansvar att vidmakthålla förnödenhetsdata men inte automatiskt ett designansvar, som är kopplat till ett tekniskt system. Exempelvis blir det olika förnödenhetsansvar för förnödenheter som är gemensamma för flera system jämfört med ett tekniskt systems unika förnödenheter.


Ändrat: 2018-11-30 14:15
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt