FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Varför behöver Försvarsmakten GoF?

Grund- och Förvaltningsdata, i en tillräcklig omfattning, krävs för att entydigt kunna identifiera förnödenheter i Försvarsmakten FM. Syftet är att kunna ta det tekniska designansvaret och hantera FM förnödenheter under hela dess livscykel. Produkter, materiel, artiklar och utrustning som FMV levererar till FM benämns förnödenheter.

Grund- och Förvaltningsdata ska sedan anges i samband med indatering i berörda informationssystem, med syfte att förnödenheten ska vara fullständigt identifierbar i FM alla processer, t ex transport, teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning. Omfattningen av data kan skilja förnödenheter emellan som en konsekvens av vilken typ eller komplexitet förnödenheten har.


Ändrat: 2021-01-22 16:02
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt