FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Vad är typminskning?

Typminskning innebär att förnödenheter med samma konstuktion, passform och funktion (”form, fit and function”) samlas under en och samma förrådsbeteckning oavsett hur många tillverkare och leverantörer som finns av samma produkt. Syftet med typminskning är att undvika dubbletter av samma förnödenhet. Dubbletter genererar högre kostnader för fysisk lagerhållning och datalagring. Typminskning ska alltid ske i dialog mellan förnödenhetsansvarig och klassifikatör via indaterare. ​


Ändrat: 2021-01-22 15:36
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt; Klassificering och kodifiering; Indatering