FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Vad är Sammanfattande och strukturell f-bet

​Fråga

Vad är SAMFBET och Strukturella FBET?

Svar

Titta på följande bildspel Fiktiva F-bet Fiktiva F-bet.pptx

Sammanfattande- förrådsbeteckning ska ha i förrådsbeteckningssignal (Term 109) värde G = Sammanfattande beteckning
(Det är inte korrekt att det endast står "fiktiv beteckning" i term 120 identifierande uppgifter och/eller i term 130 kompletterande uppgifter)
(se vidare i PP avseende ordet fiktiv)

Sammanfattande förråds- beteckning och benämning är till för att definiera ett behov i utrustningsverken (IOR) U-TABELL behov per typförband, List K. Det kan finnas två eller flera versioner som har den aktuella sammanfattande- förråds- beteckning/benämningen kopplad till sig.
(förutseende kanske har för tillfället en version knyten till SAMFBET, men vet att om tre år så anskaffas version B)
Det ska inte finnas några tillgångar redovisade på en förrådsbeteckning som har redovisningssignal SAMFBET i något beståndsregister.
Syftet med ovanstående är att skapa handlingsfrihet för de som ska förnödenhetsförsörja (täcka behoven) för krigsförbanden.

Strukturella FBET är också ej fysiska förnödenheter men det är definitivt inte samma ska som en SAM- FBET/FBEN och ska alltså inte ha förrådsbeteckningssignal G = SAMFBET.
Strukturella FBET beskriver en fysisk struktur för exempelvis ett system.
I term förrådsbeteckningssignal kan användas R Redovisningsbeteckning för strukturella FBET/FBEN.

 


Ändrat: 2018-10-29 17:01
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt