FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Vad är GoF?

GoF är en förkortning för Grund- och Förvaltningsdata​

Med grunddata avses sådan data som erfordras för att entydigt identifiera en förnödenhet. Grunddata ska tillhandahållas av det företag eller den myndighet som levererar produkten.
Med förvaltningsdata avses sådan data som erfordras för att kunna vidmakthålla, förvalta och hantera förnödenheterna inom FM. Förvaltningsdata tillhandahålls dels av leverantör och dels av FMV/FM.


Ändrat: 2021-01-22 09:38
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt