FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Sökning i GoF WEB

Fråga

Har tillgång till Gofwebben och försöker söka i förrådsbenämningen 102
När jag endast använder namnet med * får jag träff men så snart jag lägger till en siffra eller om jag söker på ex KRYAPP 520*
Då får jag bara träff på KRYAPP. Har även sökt via förrådsbeteckningen och kopierat förrådsbenämningen och endast sökt på den funktionen det fungerar heller inte
Vad gör jag för fel?

Svar

I GoF WEB så tolkas ett mellanslag som ELLER. För att få rätt sökresultat så kan man använda ett frågetecken (?) som ersätter ett tecken, i detta fall mellanslaget, se klipp nedan.

Skärmklipp GoF FAQ 54.PNG 

 

Länk till e-Learning hittar du på https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Sidor/utbildning.aspx.

 


Ändrat: 2018-10-02 14:39
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Stödsystem