FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Sök på packat ritningsnummer

Fråga​

Hur söker jag på packat ritningsnummer i GoFWEB?

Svar

 Sökning med det vi menar med "packat ritningsnummer" är inte möjligt med motsvarande funktionalitet som i PDR och CD-FREJ (CD-FREJ avlöses i futurum av TIA-GOF)

wildcard

Wildcard går att använda på textfält och på datumfält. Det går däremot inte att använda på numeriska fält. Där det finns värdelistor väljer användaren värde från listan och kan inte själv skriva in värden.
Wildcards som går att använda är :
* Ersätter valfritt antal tecken
? Ersätter en position i sökningen med valfritt tecken
" " Sätt citattecken runt orden om du vill söka efter en exakt fras i en exakt ordning
Mellanslag: Mellanslag mellan sökord tolkas som ELLER
Logiska Sökoperatorer
Sökmotorn accepterar att man använder logiska sökoperatorer bland sökvärdena direkt i respektive sökterm (logiska sökoperatorer ska skrivas med versaler enligt nedan)
AND exempel på söksträng F123* AND *45
OR exempel på söksträng M* OR F*
NOT exempel på söksträng F12* NOT F123*
Avancerade Sökoperatorer
Avancerade sökoperatorer tillåter användare att vikta vilken sökterm som ska ha högst prioritet eller ange ungefärliga sökvillkor
^ Viktar söktermens relevans i sökningen kan även användas med en faktor
ex spik^4 skruv har ordet spik en relevans med faktor 4 framför sökordet skruv
~ Ungefärlig sökning avslutas med ~ kan även användas med sannolikhetssiffra ex Spik~0.8 så gör man en ungefärlig sökning efter ordet som liknar spik med sannolikhet 80%
Operatorer
Operatorer aktiveras för fritext och på datum. Operatorer används för att kunna söka på värden som är större eller mindre än angivet värde. Det går även att ange ett intervall för att söka mellan två diskreta värden med operanden till
Villkor
Villkor låter användaren välja hur sökraden ska användas tillsammans med efterföljande sök rad. Det går att välja mellan OCH, ELLER, INTE.

Exempel referens 776 02 med fbet M1845-233110:
Du måste söka på "776 02" för att få träff på endast M1845-233110.

 


Ändrat: 2018-10-02 13:04
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Stödsystem