FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Referenskomplettering Flygsäk-markerad pos

​Fråga

Vad kräva för att referenskomplettera en förrådsbeteckning som är FLYGSÄK markerad?

Svar

För att klassifkatören ska godkänna en referenskomplettering på en förnödenhet som är FLYGSÄK-markerad krävs dokumentation från typcertifikatsinnehavaren som visar att referensbeteckningen motsvarar en förnödenhet som är godkänd att montera i flygfarkosten. Anledningen till detta krav är att referensbeteckningarna i GoF REG måste överrensstämma med typcertifikatsinnehavarens underlag (IPC, IPD eller motsvarande) till 100 %. Detta är i sin tur ett krav för att uppfylla RML (Regler för Militär Luftfart).


Ändrat: 2018-10-24 10:29
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Registervård och ändringshantering