FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Referens för M- resp F-nr

​Fråga/påstående

För en förrådsbeteckning som börjar på M behövs inte referens, det är endast nödvändigt för förrådbeteckningar som börjar på F?

Svar

Finns det referens så skall det alltid angens i syfte att förhindra dubbelregistreringar.

Övergripande för att nummersätta förnödenheter i Försvarslogistikens artikelregister är att klassifikatör ska art- och typ bestämma förnödenheten i syfte att den skall vara identifierbar.

Med metod ett (1), den så kallade beskrivningsmetoden, så beskrivs förnödenheten med alla de termer så att förnödenheten verkligen är identifierbar, vilket ger en förrådsbeteckning som börjar på M. Med den här metoden så går det att nummersätta utan att varken ha ursprungsreferens (U) och eller en alternativ referns (A). För typminskning skall vara genomförbar så måste så mycket identifierande data återges så att det definitivt förhindar att den kan nummersättas igen.

Med metod två (2), den så kallade referensmetoden, är det ett oåterkallerligt krav att referens har angivits. Denna metod ger en förrådsbeteckning som börjar på F eller M. Att utifrån ovanstående påstående säga att det inte behövs någon referens för förrådsbeteckningar som börjar på M är att förenkla tillvaron. Det krävs en referens av systemet för att en specialförnödenhet skall erhålla en förrådsbeteckning som börjar på F.

Förnödenheter enligt följande ska ha M-nummer:

  • materiel (dock ej specialkonstruerade reservdelar) och material, d.v.s. mängd- och formvaror, konstruktionselement och komponenter av standardkaraktär, apparater, bruksenheter, emballage, publikationer, kartor, sjökort, blanketter,
  • ammunition (utom vissa sammansättningsdetaljer),
  • livsmedel, drivmedel, läkemedel,
  • levande djur såsom t.ex. hundar samt
  • satser.

Utöver ovanstående förnödenhetsgrupper uttas M-nummer även för:

  •  specialkonstruerade delar som saknar entydig referensbeteckning eller när ritningsnumret i refeensbeteckningen är längre än 27 tecken samt för
  • reservdelar med mer än en netydig referensbeteckning från skilda tillverkare.

Ändrat: 2018-10-02 14:32
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Indatering; Allmänt