FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Preliminärannullering av ett F-nr

Fråga

 

Jag har en fråga angående preliminärannullering av ett F-nr.
Ett F-nr måste ju ha en referensbeteckning, men hur är det när man preliminärannullerar?
Går det då att ta bort referensbeteckningen för att lägga upp den på ett annat F-nr?
 

Svar

 

För att ta bort en referensbeteckning krävs först och främst att två kriterier är uppfyllda. Dels får det inte finnas fysiska förnödenheter i lager som är inköpta (och därmed märkta) med den referensbeteckning som ska tas bort. Referensbeteckningen i fråga får dessutom inte förekomma i någon materielförteckning där den är knuten till den förrådsbeteckning som den ska tas bort ifrån.

Under förutsättningen att dessa båda kriterier uppfylls så kan referensbeteckningen tas bort och återanvändas på en annan förrådsbeteckning. Förrådsbeteckningen som referensbeteckningen tas bort ifrån ska då avregistreras. Det krävs dock hög behörighet för att ta bort en referensbeteckning. Skicka en begäran, inklusive motivering, till Verksamhetsstöd GoF. Under förutsättning att motiveringen är tillfyllest så ombesörjer Verksamhetsstöd GoF att registervård sker.  


Ändrat: 2018-10-24 10:58
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Registervård och ändringshantering