FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

PDRrv Förnödenhet har returnerats

​Fråga

 Ska försöka förklara varför jag ville ändra!
Detta tätningsmedel exporteras inte av tillverkare PPG till EU längre p g a Reach miljölednings regler. Så vi kan inte köpa det längre. Därför så Ä-markerade jag alla ref-betar samt preliminärannullerade m-numret i GOF.
Tyvärr så var inte den kombinationen bra – för i PRIO försvinner då alla ref-betar och vi har då inte längre någon historik i PRIO på vilka ursprungs-referens-beteckningar det är. För tyvärr så kommer m-numret att leva kvar i underhållsmanualer o dyl. ett bra tag till ( troligtvis flera år). FM-kunderna tittar mest i PRIO och jag vet inte hur de har tillgång till GOF.
Därför ville jag backa och ta tillbaka " U " på ursprungs-ref-beten ( PR 1422) samt " A"  på en av SAAB –ref- beterna t.ex. SAAB-0225135-011.
Och då måste man ju tillfälligt ta bort preliminärannulleringen.
På det viset tänkte jag att man kan se de två ref-betarna i PRIO, hoppas jag.
Men sen därefter åter preliminärannullera den i GOF.

Följdfråga/kommentar

Det var mer en undran om det är på detta viset!
Ang. Ä-markering av referenser.
" Tyvärr så var inte den kombinationen bra – för i PRIO försvinner då alla ref-betar och vi har då inte längre någon historik i PRIO på vilka ursprungs-referens-beteckningar det är"
Om det är på detta viset känns det ju rätt alvarligt

Svar

I försvarlogistikens förnödenhetsregister så tar vi aldrig bort något! I syfte att det ska vara spårbart för överskådlig framtid.
En referens FBKOD/CAGE kod + ritnings-/artikel-/beställnings nummer + referensbeteckningskod (U, A, Ä) tar vi heller aldrig bort. De två typfallen vi tar bort en unik referens är:

  • Komplett referens är direkt felaktig (redan vid första registreringen)
  • Komplett referens ska "slås" bort på en förnödenhet som har aktualitetssignal avregistrerad (AVREG). I syfte att referensen ska återanvändas på en aktuell förnödenhet, förrådsbeteckning.

I de typfall som referensen har "gått ur tiden" ska referensen uppdateras med referensbeteckningskod Ä (äldre) En äldre referensbeteckning som inte kan åberopas vid anskaffningar. Det går således inte "handla" utifrån aspekten att använda den referensen.


Ändrat: 2018-10-29 17:45
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Registervård och ändringshantering