FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

Hur skapas förrådsbeteckningar?

​Förnödenhetsansvarig ansvarar för att registrering av förnödenheter genomförs med alla de Grund- och Förvaltningsdata som krävs. Registrering av produktdata sker i FMV applikation för indatering. Endast behöriga handläggare som genomgått erforderlig utbildning får behörighet att genomföra nyregistrering och registervård. När förnödenhetsansvarig säkerställt genomförandet av produkt registrering vidtar klassificering, typminskning, kodifiering och nummerbestämning. För genomförandet av det arbetet tillhandahålls en av FMV upphandlad gemensam resurs i form av klassifikatörer.


Ändrat: 2021-01-22 15:49
av: SysPUB19_Admin
Kategorier:
Allmänt; Indatering; Klassificering och kodifiering