FMVs portal för stödlogistik

Loglogo
/PublishingImages/S1000D_start.png

Välkommen till webbplats S1000D

Vill du ha stöd i ditt anskaffningsprojekt? Vill du skaffa dig mer information om S1000D? Det här är sidan som samlar all information om S1000D på FMV.
Vi kan hjälpa dig med:

  • Frågor gällande S1000D
  • Introduktionsutbildning
  • Stöd i ditt anskaffningsprojekt genom hela livscykeln
  • Publicering av S1000D-information i en webbvisare

Här hittar du stöd och information om specifikationen S1000D genom att klicka på knapparna nedanför.


Synpunkter, frågor och funderingar skickar du via mejl till FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd, verksamhetsstod@fmv.se

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Beskrivning av S1000D/PublishingImages/om_s1000d.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Beskrivning-av-S1000D.aspxNavigering på sidan
Styrande dokument/PublishingImages/verksamhetsregler-mkok508.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Styrande-dokument.aspxNavigering på sidan
Process S1000D/PublishingImages/processer.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Process.aspxNavigering på sidan
Webbvisare/PublishingImages/webvisning.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/WEBB-visare-S1000D.aspxNavigering på sidan
Utbildning/PublishingImages/Kurser.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Utbildning.aspxNavigering på sidan
Länkar/PublishingImages/links.png
/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Start.aspxNavigering på sidan
  
Nyheter
  
Länk till S1000D & IPS User Forum 2024​ i Bryssel (23-26 september)
  
  
Nu ligger ett första utkast av FMV XSL-FO att ladda ner och testa, ni hittar den under ​"Styrande ​dokument".
  
Nytt tillfälle att gå på introduktionsutbildning för S1000D.
  
​De styrande ​dokumenten har uppdaterats och gäller f o m 2022-06-20.
Läs mer här​.