FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​Utbildningar S1000D

Det finns en introduktionsutbildning i S1000D framtagen för FMV internt samt konsulter som jobbar i något FMV-projekt. 
Vi har även möjlighet att skräddarsy den S1000D-utbildning och det stöd som just ert anskaffningsprojekt behöver.

Vid intresseanmälan av utbildning för en konsult ska en FMV anställd inom det projekt​ som konsulten arbetar, skicka in anmälan till verksamhetsstöd.
FMV anställda skickar in sin egen intresseanmälan.

Det är behovet/efterfrågan från verksamheten som styr när utbildningstillfällen tas fram.​

Intresseanmälan för någon form av S1000D-utbildning görs till verksamhetsstod@fmv.se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Introduktionsutbildningen den 12-13 mars 2024 är fullbelagd **

Nästa tillfälle för Introduktionsutbildningen är xx 2024 och kommer att hållas på xxx.
Anmälan görs till verksamhetsstod@fmv.se

Dag 1: x/x  kl 12.00-16.30​
Dag 2: x/x  kl 09.00-15.30 (lunch ca ​11-12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsutbildning S1000D

Kursen är uppdelad på två dagar och vänder sig till dem i ett FMV-projekt som är intresserade av S1000D eller kommer att arbeta med S1000D.
Det är en fördel, men inget krav, att tidigare ha arbetat i ett anskaffningsprojekt eller med teknisk dokumentation.

Mål och syfte

​Kursen är tänkt att ge en första övergripande bild av S1000D och dess olika delar. Målet med kursen är att ge övergripande kunskap i:

 • ​Vad S1000D används till och dess historia
 • Vad som inkluderas i S1000D
 • Vilket stöd som finns inom FMV
 • S1000Ds stora byggstenar till exempel:
  • Common Source Data Base (CSDB)
  • Data Module Code (DMC)
  • Information Control Number (ICN)
Utöver det ska man även fått information om vissa av S1000Ds koncept, som till exempel:
 • Common Information Repository (CIR)
 • Applicability
 • Business Rules (BR)
 • Kontaktytor och forum
Vilken nytta FMV respektive FM får av att kravställa enligt S1000D:​
 • Vid vilka typer av upphandlingar/tillfällen det är lämpligt/olämpligt att använda S1000D
 • Vilka krav som ställs på FMV för att uppnå denna nytta
 • För vilka typer utav tekniska publikationer som S1000D är lämpligt

​​