FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren


​Styrande dokument​

Här finns FMV:s gällande dokument för S1000D. De är tänkta som hjälp och styrning för anskaffningsprojekt.

Vid frågor kontakta FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd: verksamhetsstod@fmv.se​FMV XSL-FO (stylesheet) kan du ladda ner här: FMV XSL-FO v1.0
Detta första ”stylesheet” har FMV tagit fram för utskrift/PDF-generering av information baserad på S1000D och XML. För mer info läs beskrivningen som är bifogad i filen.
OBS! Detta är ett första utkast och är fortfarande under utveckling.

  
  
  
Beskrivning
Beslut FMV Business Rules för S1000D.pdf
  
Styrande
Beslut för befintliga styrdokument
DIG Business Rules.pdf
  
Styrande
DIG Business Rules
FMV General rules for application of S1000D.pdf
  
Styrande
Innehåller de Business Rules som är gällande för FMV. De är indelade i kategorierna REQ (ska-krav), BAS (förhandlingsbara) och PRO (projektbeslut).
FMV Information Code List.pdf
  
Vägledande
En lista där man hittar alla informationskoder som kan användas vid produktion av datamoduler, samt det engelska och svenska informationsnamnet som är kopplat till respektive informationskod.
FMV Project Decision Points S1000D.pdf
  
Vägledande
Lista över de Business Rules som är beslutade för FMV med hänvisningar till FMV General rules for application of S1000D och den globala specifikationen International specification for technical publications (ver 4.1).
FMV S1000D IPD to PMF converter.pdf
  
Styrande
Beskrivning och instruktioner för verktyget IPD2PMF som konverterar Illustrated Parts Data moduler (reservdelsfiler) till Produktion Materielförteckningar (PMF).
Grafisk utformning för S1000D - PDF.pdf
  
Styrande
Anvisningar för Grafisk utformning och hantering av datamoduler och illustrationer för publikationer framtagna med S1000D version 4.1. Den här anvisningen anger hur den grafiska utformningen ska vara för Portable Document Format (PDF).
Handledning - Mall för FMV projektspecifika S1000D-regler.pdf
  
Vägledande
Handledning för hur man använder mallen "FMV Project Decision Points S1000D" och tar fram projektspecifika Business Rules för ett anskaffningsprojekt.
Handledning FMV Business Rules S1000D.pdf
  
Vägledande
Handledning som kort beskriver S1000D och FMV styrdokument samt verktyg som BREX, IPD2PMF.
Inleveransspecifikation Webb_visare.pdf
  
Styrande
Beskriver vad en inleverans till FMV WEBB-visare ska innehålla och hur den ska vara strukturerad.
Inleveransspecifikation_Webb_visare_issue_001_00_v1.0_English_Ej fastställd.pdf
  
Styrande
Beskriver vad en inleverans till FMV WEBB-visare ska innehålla och hur den ska vara strukturerad.
Instruktion anskaffning och produktion av teknisk dokumentation enligt S1000D.pdf
  
Vägledande
Instruktion för hur S1000D ska tillämpas av de som valt att använda publikationsstandarden S1000D vid anskaffning och produktion av teknisk information och dokumentation för en produkt.
Rules for application of S1000D to a specific project.pdf
  
Styrande
Är en mall för anskaffningsprojekt att använda sig av vid framtagande av projektspecifika BR. Mallen listar de punkter där ett projekt behöver ta ställning till om egna specifika regler erfordras eller ej.
S1000D Business Rules för Sjöstridsmateriel 2016-03-07(297370) (0)_TMP.pdf
  
Styrande
Innehåller de Business Rules om är gällande för Sjöstridsmateriel.
S1000D_Issue_4.1.pdf
  
Styrande
International specification for technical publications using a common source database, S1000D-I9005-01000-00, Issue No. 4.1
Upphandlingsstöd S1000D.pdf
  
Vägledande
Beskriver kortfattat S1000D och BR, BREX, IPD2PMF samt att tänka på vid upphandling.