FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren ‭[1]‬

Skapa Business Rules


I det inledande skedet av ett anskaffningsprojekt kan det vara lämpligt att ta fram projektspecifika business rules (BR) eller om de redan finns, att se över dem. Det ska göras innan kontraktsskrivning och produktion av teknisk information. Business Rules är regler som bestämmer hur teknisk information ska produceras, levereras och publiceras.
Som grund för arbetet med projektspecifika BR ska anskaffningsprojektet använda befintliga BR och de styrningar som finns för projektet:
 • S1000D version 4.1
 • DIG BR
 • FMV BR och
 • eventuellt VerkO-specifika BR
 • Målsättningarna som ligger till grund för anskaffningen som 
  • Systemmålsättning (SMS)
  • Krigsförbandsmålsättning (KFM)
  • Teknisk och Ekonomisk målsättning för Utbildningsmaterial (TEMU)
 • Eventuella kravspecifikationer
 • Konfigurationen av det tekniska systemet/förnödenheten som anskaffas
 • Informationsanalys; vem, vad, när och hur?

I arbetet med att ta fram projektspecifika BR tar man beslut i 10 olika kategorier. Besluten formar regler för hur projektet hanterar alla delarna i produktionen av den tekniska informationen. De kan vara av tre olika typer; REQ, BAS eller PRO. REQ är en generellt gällande regel, som måste uppfyllas. BAS är en regel där ett projekt väljer att luta sig emot FMVs generella regel alternativt anta en regel som är specifik för projektet, men som måste hålla sig inom FMVs generella ramar. PRO är en regel av sådan karaktär att FMV inte kan ange någon generell regel utan där projektet av nödvändighet måste specificera vad som ska gälla. De projektspecifika BR sparas som en lista med referenser.
 Innehållsredigeraren ‭[2]‬

Business rules decision point (BRDP)

Nedan visas exempel på en BRDP och vilken typ av beslut som tas i en anskaffningsprojekt.

BRDP reference/location
Ref. to chap/para in the spec.
BRDP titleBRDP definitionFMV BRDPXXX Beslut
Chap 1.3 Para 6.2.4
Use of "I" and "O"Decide whether and when to use the alpha characters "I" and "O".

Används inte
Chap 1.3 Para 7
List of permitted CAGE codes and/or names of the originator companies to be used for the technical publications
Create a list of permitted CAGE codes and/or names of the originator companies.

Se CAGE kod datablad
Chap 2.5.1 Para 2.1.3
Issue of S1000D to be usedDecide which issue or issues of S1000D to be used.
BRDP 01-10-00-000Issue 4.1
Chap 2.5.1 Para 2.1.3Information sets to be usedDecide which information sets, given in S1000D and/or project specific, to be used.
BRDP 03-10-00-000TBD
Chap 2.5.1 Para 2.1.3
Publications to be producedDecide which publications to be produced.
Instruktionsbok
RepBok
RDK
MVSCH DS och G
Sats- och  tillbehörslistor
TO
Chap 2.5.1 Para 2.1.3Schemas to be usedDecide which Schemas to be used and in which information set they are to be used.
BRDP 01-32-00-000Descriptive
Procedure
Crew
Frontmatter
Chap 2.5.1 Para 2.1.3Use of optional elements and attributesDecide whether and how to use each optional element and attribute in its structural context.
BRDP 06-11-00-000TBD
Chap 2.5.1 Para 2.1.3Possible deliverables
Decide on the possible deliverables, such as:
S1000D objects (eg, data modules, publication modules, illustration sheets and multimedia objects, data management lists) using file based transfer.
Page-oriented publications and/or interactive electronic technical publications.
Category 10
Datamoduler, publikationsmoduler och illustrationer som följer projektets BR. Där det finns möljlighet även multimedia objekt.
Chap 2.5.1 Para 2.7.1
Frequency of data exchangesDecide on the frequency of data exchanges.
BRDP 07-40-00-000Vid behov och efter diskussion med underleverantör. Sensor är oklart just nu. (Max 1 gång per år)
Chap 3.4 Para 2Zone and access point identification systemDecide whether to use a zoning and access identification system.
Används inte
Chap 3.4 Para 2.1.1Method for zoning and identifying access pointsDecide which method to use for zoning and identifying access points.
Används inte
Chap 3.6 Para 2.4
Define security classification values and terms (attribute securityClassification)Decide which values to use for the attribute securityClassification and allocate suitable definitions. Refer to Chap 3.9.6.1.
Category 401 = Unclassified – Ej sekretess (normally used)
02 = Restricted – Begränsat Hemlig (BH)/RESTRICTED
Chap 3.6 Para 2.4
Use and markings of security classifications (attribute securityClassification)Determine how the security classifications will be used.
BRDP 04-10-00-000,
BRDP 04-30-00-000
Enligt angivna layoutregler
Chap 3.6 Para 2.4
Application of caveats
Determine if the policies that apply to security marking, instructions, etc, and how those markings are required to be applied within the given project.
BRDP 04-10-00-000,
BRDP 04-30-00-000
Används inte