FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​Skapa Data Management Requirement List

En Data Management Requirement List (DMRL) används för att identifiera de datamoduler och publikationsmoduler som ska produceras för ett projekt. DMRL:en stödjer planering, rapportering, produktion och konfigurationskontroll.
Den kan göras i delar eller som en hel lista. DMRL:en tas normalt fram i början av ett anskaffningsprojekt och uppdateras under arbetets gång. Den brukar inte innehålla illustrationer eller multimedia objekt. Den uppdateras kontinuerligt under arbetets gång.
DMRL innehåller följande:
  • TechName: Det tekniska namnet på produkten/produktdelen
  • InfoName: Vilken typ av information som datamodulen innehåller
  • Data Module Code: Datamodulkoden för bland annat identifiering av datamodulen
  • Model Identification Code: Den förkortade benämningen på hela produkten
  • System Difference Code: Variant av produkten
  • System/Subsystem/Subsubsystem/Unit: Produktens olika delar från system ner till subsubsystem
  • Disassembly Code/Disassembly Code Variant: Demonteringskod
  • Info Code/Info Code Variant: Informationskod, typ av information
  • Item location code: Kod för att ange plats för underhåll

Exempel på en DMRL

TechN​​ame InfoName DMC
Data
Module
Code
MIC
Model
Identification
Code
SDC
System
Diff.
Code
System Subsystem Subsub
system
Unit DC
Dis.
Assy
Code
DCV
Dis.
Assy
Code
Var
 IC
Info
code
ICV
Info
code
Var
ILC
VPN 50
Allmänt
VPN50-A-10-00-0000-00A-028A-A VPN50
A 10
0 0
0000 00 A 028 A A
VPN 50 Data
VPN50-A-10-00-0000-00A-030A-A VPN50 A
10 0 0 0000 00 A 030 A A
VPN 50 Märking, identifiering VPN50-A-10-00-0000-00A-691A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 691 A A
VPN 50 Konstruktion och funktion VPN50-A-10-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 040 A A
VPN 50 Kontroll VPN50-A-10-00-0000-00A-340A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 340 A A
VPN 50 Daglig tillsyn VPN50-A-10-00-0000-00A-281B-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 281 B A
VPN 50 Särskild tillsyn VPN50-A-10-00-0000-00A-281C-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 281 C A
VPN 50 Smörjning VPN50-A-10-00-0000-00A-240A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 240 A A
VPN 50 Felsökning VPN50-A-10-00-0000-00A-421A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 421 A A
VPN 50 Förvaring VPN50-A-10-00-0000-00A-800A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 800 A A
VPN 50 Korttidsförvaring VPN50-A-10-00-0000-00A-810A-A VPN50 A 10 0 0 0000 00 A 810 A A
Pipa Konstruktion och funktion VPN50-A-13-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 13 0 0 0000 00 A 040 A A
Pipa Handhavande VPN50-A-13-00-0000-00A-131A-A VPN50 A 13 0 0 0000 00 A 131 A A
Pipa Särtagning VPN50-A-13-00-0000-00A-530A-A VPN50 A 13 0 0 0000 00 A 530 A A
Pipa Hopsättning VPN50-A-13-00-0000-00A-730A-A VPN50 A 13 0 0 0000 00 A 730 A A
Pipa Byte VPN50-A-13-00-0000-00A-920A-A VPN50 A 13 0 0 0000 00 A 920 A A
Låda Konstruktion och funktion VPN50-A-12-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 12 0 0 0000 00 A 040 A A
Mekanism Konstruktion och funktion VPN50-A-17-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 17 0 0 0000 00 A 040 A A
Mekanism Funktionbeskrivning CREW VPN50-A-17-00-0000-00A-043A-A VPN50 A 17 0 0 0000 00 A 043 A A
Mekanismram och ramlås Handhavande VPN50-A-17-01-0000-00A-131A-A VPN50 A 17 0 1 0000 00 A 131 A A
Mekanismram och ramlås Särtagning VPN50-A-17-01-0000-00A-530A-A VPN50 A 17 0 1 0000 00 A 530 A A
Mekanismram och ramlås Hopsättning VPN50-A-17-01-0000-00A-730A-A VPN50 A 17 0 1 0000 00 A 730 A A
Avfyrningsavstånd Kontroll VPN50-A-17-02-0000-00A-341A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 341 A A
Slutstycke Konstruktion och funktion VPN50-A-17-02-0000-00A-040A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 040 A A
Slutstycke Handhavande VPN50-A-17-02-0000-00A-131A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 131 A A
Slutstycke Särtagning VPN50-A-17-02-0000-00A-530A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 530 A A
Slutstycke Särtagning VPN50-A-17-02-0000-00A-530A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 530 A A
Slutstycke Hopsättning VPN50-A-17-02-0000-00A-730A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 730 A A
Slutstycke Hopsättning VPN50-A-17-02-0000-00A-730A-A VPN50 A 17 0 2 0000 00 A 730 A A
Låsavstånd Kontroll VPN50-A-13-00-0001-00A-341A-A VPN50 A 13 0 0 0001 00 A 341 A A
Lock med matarinrättning Konstruktion och funktion VPN50-A-12-00-0001-00A-040A-A VPN50 A 12 0 0 0001 00 A 040 A A
Lock med matarinrättning Handhavande VPN50-A-12-00-0001-00A-131A-A VPN50 A 12 0 0 0001 00 A 131 A A
Lock med matarinrättning Särtagning VPN50-A-12-00-0001-00A-530A-A VPN50 A 12 0 0 0001 00 A 530 A A
Lock med matarinrättning Hopsättning VPN50-A-12-00-0001-00A-730A-A VPN50 A 12 0 0 0001 00 A 730 A A
Bakstycke Konstruktion och funktion VPN50-A-16-00-0001-00A-040A-A VPN50 A 16 0 0 0001 00 A 040 A A
Bakstycke med rekylfjäder Handhavande VPN50-A-16-00-0002-00A-131A-A VPN50 A 16 0 0 0002 00 A 131 A A
Bakstycke med rekylfjäder Särtagning VPN50-A-16-00-0002-00A-530A-A VPN50 A 16 0 0 0002 00 A 530 A A
Bakstycke med rekylfjäder Hopsättning VPN50-A-16-00-0002-00A-730A-A VPN50 A 16 0 0 0002 00 A 730 A A
Funktioner Beskrivning VPN50-A-03-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 03 0 0 0000 00 A 040 A A
Säkring och osäkring Handhavande VPN50-A-03-C0-0000-00A-131A-A VPN50 A 03 C 0 0000 00 A 131 A A
Avfyringsinrättning och säkringsanordning Konstruktion och funktion VPN50-A-17-01-0000-00A-040A-A VPN50 A 17 0 1 0000 00 A 040 A A
Bandinmatning Handhavande VPN50-A-17-00-0001-00A-131A-A VPN50 A 17 0 0 0001 00 A 131 A A
Patroninmatning Handhavande VPN50-A-17-00-0002-00A-131A-A VPN50 A 17 0 0 0002 00 A 131 A A
Hålsikte med stolpkorn Konstruktion och funktion VPN50-A-21-01-0000-00A-040A-A VPN50 A 21 0 1 0000 00 A 040 A A
Hålsikte med stolpkorn Handhavande VPN50-A-21-01-0000-00A-131A-A VPN50 A 21 0 1 0000 00 A 131 A A
Patron ur Handhavande VPN50-A-03-90-0000-00A-131A-A VPN50 A 03 9 0 0000 00 A 131 A A
Laddning Handhavande VPN50-A-03-40-0000-00A-131A-A VPN50 A 03 4 0 0000 00 A 131 A A
Bandbyte Handhavande VPN50-A-03-61-0000-00A-131A-A VPN50 A 03 6 1 0000 00 A 131 A A
Eldavbrott Handhavande VPN50-A-03-A0-0000-00A-131A-A VPN50 A 03 A 0 0000 00 A 131 A A
Ojämn eldhastighet Felsökning VPN50-A-03-01-0000-00A-421A-A VPN50 A 03 0 1 0000 00 A 421 A A
Om eldavbrott uppstår Felsökning VPN50-A-03-A0-0000-00A-421A-A VPN50 A 03 A 0 0000 00 A 421 A A
Eldavbrott Felsökning VPN50-A-03-A0-0000-00A-421A-A VPN50 A 03 A 0 0000 00 A 421 A A
Hylshalsutdragare Felsökning VPN50-A-16-00-0001-00A-421A-A VPN50 A 16 0 0 0001 00 A 421 A A
Tillbehör Beskrivning VPN50-A-11-00-0000-00A-040A-A VPN50 A 11 0 0 0000 00 A 040 A A