FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren


​Process - S1000D

​Observera att vi endast beskriver S1000D-processen här. För att få förståelse för den generella processen gällande materielpublikationer hänvisar vi till FMV Regelverk Materielpublikationer. Där beskrivs hur man:

  • granskar målsättningar
  • tar fram en materielpublikationsplan
  • tar fram en produktionsplan för registrering av förnödenhetsdata, uppföljning och granskning
  • fastställer och beslutar om publicering av materielpublikationer
  • tillgängliggör och publicerar materielpublikationer

S1000D-processen kan förenklat delas upp i fyra faser; 

  • Planering
  • Produktion
  • Distribution och Leverans

S1000D ska helst hanteras tidigt i anskaffningsprocessen innan själva upphandlingen äger rum. Innan upphandling pågår ett arbete med att granska och analysera den produkt som det finns ett behov av. Man skapar en samlad bild av drift, underhåll, underhållsdata, kostnader och vad som övrigt krävs för att täcka hela produktens livscykel. Med det som grund kan man sedan påbörja grundarbetet för S1000D.  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Skapa Business Ruleshttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/PublishingImages/FMV_bakgrund.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Anpassa-S1000D-till-kundkrav--producera-Business-Rules-(BR).aspxNavigering på sidan
Bestämma informationstyperhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/PublishingImages/FMV_bakgrund.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Bestämma-Information-sets.aspxNavigering på sidan
Skapa DMRLhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/PublishingImages/FMV_bakgrund.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Skapa-Data-Management-Requirements-List.aspxNavigering på sidan
Producera datamodulerhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/PublishingImages/FMV_bakgrund.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Producera-datamoduler-och-relaterad-information.aspxNavigering på sidan
Distribution och leveranshttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/PublishingImages/FMV_bakgrund.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/S1000D/Sidor/Överenskommelse-publicering---format,-media-och-titelsida.aspxNavigering på sidan