​​​​​Teknisk tjänst

Teknisk tjänst är den verksamhet inom Försvarsmakten som syftar till att säkerställa tillgängligheten och systemsäkerheten för materielsystem och att stödja ett effektivt användande av
materielsystem vid rådande förutsättningar. Genom att skapa och upprätthålla teknisk och taktisk tillgänglighet bidrar verksamheten till förbandens förmåga att lösa sina uppgifter. 


Teknisk tjänst består av materielunderhåll och tekniskt systemstöd, som i sin tur indelas ytterligare enligt bild nedan.


På webbplatsen Övergripande och operativt stöd teknisk tjänst​ beskrivs de teknikområden​ där FMV stödjer i teknisk tjänst.

Nedan visas länkar till webbplatser i Logistikportalen innehållande FMV:s stöd relaterat till teknisk tjänst inom respektive huvudindelning.​

​​Materielunderhåll​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Emballagewebbenhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Emballagewebb%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/emballage/Navigering på sidan
Handlingsregler TC Loghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Handlingsregler%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/handlingsregler/Navigering på sidan
Svets Onlinehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/SvetsOnline%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/svets/Navigering på sidan
Vidhäftninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Vidhaftning%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/vidhaftning/Navigering på sidan
Materielpublikationerhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Materielpublikationer%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Navigering på sidan
Materielritningarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Materielritningar%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielritningarNavigering på sidan
SDBhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Sakerhetsdatablad%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Navigering på sidan
Vård FMhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/vard%20fm%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/MViF/Navigering på sidan
38.3 Testsammanfattningarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Testsammanfattning_hanglas.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/TestsammanfattningarNavigering på sidan
Standard- och allmänmaterielhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/typkataloger%20v5.png
i typkataloger
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Sidor/Typkataloger.aspxNavigering på sidan
FAG F Trafikvärdighethttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/FAGF%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/trafikvardighet/Navigering på sidan
Instrumentkalibreringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/instru_kalib_teletek_white.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Instrumentkalibrering-och-teleteknisk-tj%C3%A4nst.aspxNavigering på sidan
TIFFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIFF%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/tiff/Navigering på sidan

​​​​Tekniskt systemstöd

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
TIA/IDAhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIA%20IDA%20v5%20utan%20text.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Sidor/TIAIDA.aspxNavigering på sidan
Underhållsuppföljninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/LIFT%20v5.png
i system LIFT
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Lift/Navigering på sidan
FAG F Trafikvärdighethttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/FAGF%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/trafikvardighet/Navigering på sidan
Vård FMhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/vard%20fm%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/MViF/Navigering på sidan
Svets Onlinehttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/SvetsOnline%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/svets/Navigering på sidan
Vidhäftninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Vidhaftning%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/vidhaftning/Navigering på sidan
Driftstöd
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Navigering på sidan
Flygtransporthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Flygtransport%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/flygtransport/Navigering på sidan
Instrumentkalibreringhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/instru_kalib_teletek_white.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Instrumentkalibrering-och-teleteknisk-tj%C3%A4nst.aspxNavigering på sidan
TIFFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIFF%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/tiff/Navigering på sidan
​​


Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd