FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

​Välkommen till logistikportalen

Portalen vänder sig till alla medarbetare inom FMV samt övriga intressenter inom Försvarsmakten och industrin som arbetar direkt eller indirekt med frågor inom logistik-området. Syftet med Logistikportalen är att på en plats tillgängliggöra tjänster och produkter inom logistikområdet för att stödja verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt. Logistikportalen är i vissa delar tillgänglig via Internet.

Logistikportalen innehåller sidor om tjänster/produkter alternativt länkar till tjänster/produkter som finns på annan plats.
Indelningen av portalen är:

  • Startsida med nyheter inom området
  • Tjänster/produkter såsom exempelvis materielpublikationsportal, reservmaterielportal, OPS- portal och rapportbibliotek m.fl.
  • Kontaktinformation till personal som arbetar inom området
  • Utbildning där det kan finnas webb-baserade utbildningspaket, powerpointpresentationer m.m.

Ansvariga för logistikportalen nås via funktionsbrevlådan FMV Kundtjänst ILS. Ange vilken tjänst eller produkt din fråga avser. Observera att ansvariga för vissa tjänster och produkter nås via egna funktionsbrevlådor. Dessa beskrivs under menyn "Kontakter" ovan, alternativt i beskrivningarna för respektive tjänst eller produkt.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Tjänster och produkterhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/produkter_tjanster_v2.png
Tjänster, produkter och informationssamlingar inom stödlogistikens område
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukterNavigering på sidan
Kontaktytorhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/kontakter.png
Namn och adresser till kontaktpersoner inom stödlogistikens olika ämnesområden
/kontakterNavigering på sidan
Om logistikportalenhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/new_log_portal.png
Om syfte, innehåll och ansvar
/Pages/om.aspxNavigering på sidan
Nyhetsarkivhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/paper.png
Alla nyheter sorterade i fallande datumordning
/Pages/Nyhetsarkiv.aspxNavigering på sidan
Blanketter och behörigheter/PublishingImages/ti.png
Mallar och blanketter samt information om behörigheter rörande teknisk information
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/blanketter/Navigering på sidan