​​

​Övergripande och operativt stöd teknisk tjänst

Teknisk tjänst kan definieras som  den verksamhet som syftar till att säkerställa tillgängligheten och systemsäkerheten för materielsystem och att stödja ett effektivt användande av materielsystem vid rådande förutsättningar. Teknisk tjänst indelas i materielunderhåll och tekniskt systemstöd. 

Materielunderhållet består av:

  • ​ Förebyggande underhåll
  •  Avhjälpande underhåll
  •  Reservmaterielförsörjning
  •  Omhändertagande av materiel

​Tekniskt systemstöd består av:

  •  Driftstöd
  •  Teknisk anpassning
  •  Modifiering
  •  Materielundersökning

​Teknikområden

FMV stödjer verksamheten i Teknisk tjänst inom åtta teknikområden. Mer information om dessa finner du via nedanstående länkar.​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Farkost- och anläggningsteknikhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/farkost_anl.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Farkost-anl%C3%A4ggningsteknik.aspxNavigering på sidan
Generell teknisk tjänsthttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/gtt.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Generell-teknisk-tj%C3%A4nst.aspxNavigering på sidan
Marktelehttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/marktele.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Marktele.aspxNavigering på sidan
Hantering av Utbytesenheterhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/hantering_ue.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Hantering-av-utbytesenheter.aspxNavigering på sidan
Tekniskt stöd & expertstöd materialteknikhttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/materialteknik.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Tekniskt-st%C3%B6d-och-expertst%C3%B6d-materialteknik.aspxNavigering på sidan
Instrumentkalibrering & teleteknisk tjänsthttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/instrumentkalibrering.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Instrumentkalibrering-och-teleteknisk-tj%C3%A4nst.aspxNavigering på sidan
Specialemballagehttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/Specialemballage.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/Specialemballage.aspxNavigering på sidan
Materielunderhåll och konfigurationsstyrninghttps://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/PublishingImages/materielunderh%C3%A5ll_och_konfigstyrning.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Teknisk-tjanst/Sidor/MUKS.aspxNavigering på sidan

Kontakt​​​​​​

Inom vissa teknikområden finns det direkta kontaktuppgifter till specialister inom givet område. Du finner dessa under respektive teknikområde.​

Behöver du komma i kontakt med någon inom övergripande och operativt stöd teknisk tjänst, kontakta FMV Kundtjänst Verksamhetsstöd

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd