​​Övrig logistik​

​​Begreppet övrig logistik kan innefatta egen logistikproduktion och olika former av servicetjänster såsom upphandling och inköp, ekonomiredovisning,
reseverksamhet, logi, förplägnad m.m.). Övrig logistik kan också vara stöd till logistikledning, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.
Övrig logistik innefattar även metodstöd för anskaffning(exempelvis upphandling, inköp och inhyrning), avyttring (exempelvis försäljning) och
uthyrning/utlån inom försvarslogistikens alla verksamheter.

Nedan visas länkar till webbplatser i Logistikportalen innehållande FMV:s stöd relaterat till övrig logistik.​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Anläggnings-dokumentationhttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/anlaggsdok%20v5%20lock.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/anlaggningsdokumentation/Navigering på sidan
Leveranskataloghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Leveranskatalog%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/leveranskatalog/Navigering på sidan
Säkerhetsdatabladhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Sakerhetsdatablad%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Navigering på sidan
Standard- och allmänmaterielhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/typkataloger%20v5.png
i typkataloger
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Sidor/Typkataloger.aspxNavigering på sidan
38.3 Testsammanfattningarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Testsammanfattning_hanglas.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/Testsammanfattningar/Sidor/Testsammanfattningar.aspxNavigering på sidan
TIFFhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/TIFF%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/tiff/Navigering på sidan
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd