​​Förnödenhetsförsörjning

Förnödenhetsförsörjning omfattar behovstäckning, disposition och nyttjande samt avveckling av de förnödenheter som ingår i tjänstegrenarna materieltjänst (utom reservmateriel), ammunitionstjänst,
livsmedelstjänst, drivmedelstjänst, försvarsmedicin, kassatjänst, bränsletjänst, vattentjänst, karttjänst och förnödenhetstransporter.

​Nedan visas länkar till webbplatser i Logistikportalen innehållande FMV:s stöd relaterat till förnödenhetsförsörjning.​​

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Avvecklinghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Avveckling%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/Avveckling/Sidor/Start.aspxNavigering på sidan
Certifikathttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Certifikat%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/certifikatNavigering på sidan
Emballagewebbenhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Emballagewebb%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/emballage/Sidor/Emballagestart.aspxNavigering på sidan
FMV PLMhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PLM%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/Navigering på sidan
Grund- och förvaltningsdatahttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/GoF%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/gof/Navigering på sidan
ILShttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/ILS%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ils/sidor/start.aspxNavigering på sidan
Info Qhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/InfoQ%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/infoq/Navigering på sidan
Lifthttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/LIFT%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/liftlx/Sidor/Startsidemall.aspxNavigering på sidan
  
  
Beskrivning
  
  
  
  
Logistisk analyshttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Log_analys.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/Logistisk_analys/Navigering på sidan
Materielersättninghttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Materielers%C3%A4ttning%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/mtrl_ers/Navigering på sidan
Materielpublikationerhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Materielpublikationer%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielpublikationer/Navigering på sidan
Materielritningarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Materielritningar%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/materielritningar/Navigering på sidan
NCShttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/NCS%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/ncs/Navigering på sidan
PRIOhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PRIO%20v5%20lock.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/prio/Navigering på sidan
SDBhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Sakerhetsdatablad%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/sdb/Navigering på sidan
Standard- och allmänmaterielhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/typkataloger%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Sidor/Typkataloger.aspxNavigering på sidan
38.3 Testsammanfattningarhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/Testsammanfattning_hanglas.png
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/Testsammanfattningar/Sidor/Testsammanfattningar.aspxNavigering på sidan
TIA/IDAhttps://logp.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner%202023/Redigerade%20ikoner%20v5/TIA%20IDA%20v5%20lock%20utan%20text.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/Sidor/TIAIDA.aspxNavigering på sidan
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd