​​Logistikledning

Logistikledningens övergripande syfte är att tillse att tillfälliga logistikresurser används på ett resurseffektivt sätt så att de understödda förbanden kan lösa sin huvuduppgift.
​Logistikledning är ett samspel mellan funktionsledning och förbandsledning. Funktionsledning syftar till att säkerställa tillgång på resurser. Förbandsledning syftar till att
logistikförbanden utför det som krävs för att tillgängliga logistikresurser verkligen hamnar på den plats där de behövs.

Nedan visas länkar till webbplatser i Logistikportalen innehållande FMV:s stöd relaterade till logistikledning.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
FSDFSD
https://fsd.fmv.se/Navigering på sidan
Teknisk Orderhttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/Redigerade%20ikoner/PLM%20v5.png
https://logistikportalen.fmv.se/tjansterprodukter/plm/Sidor/Start.aspxNavigering på sidan
Utredningar inom LogistikledningUtredningar inom Logistikledning
https://logistikportalen.fmv.se/forsvarslogistik/Lists/LogistikledningNavigering på sidan
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd