För​​​svarsme​dicin

Försvarsmedicinens övergripande målsättning är att skapa och vidmakthålla högt stridsvärde på förbanden. Försvarsmedicin omfattar all verksamhet som Försvarsmakten bedriver inom hälso- och sjukvård, hälsoskydd och veterinärmedicin. ​
Verksamheten inom dessa områden omfattar bland annat forskning och utveckling, kompetens- och materielförsörjning, verksamhetsförvaltning samt förberedelser, genomförande och uppföljning av insats.
​Försvarsmedicin är en för produktions- och insatsorganisationen gemensam funktion avseende (omfattande) utveckling, vidmakthållande, kompetensförsörjning (inkl rekrytering och utbildning) och medicinsk underrättelsetjänst.

Funktionens syfte är att säkerställa FM förmåga avseende:

  • ​Preventiv medicin
  • Medicinskt omhändertagande
  • Evakuering av skadade/sjuka
  • Rehabilitering (inkl fd anställd personal)
  • Medicinsk uppföljning och hälsoutveckling av FM personal (inkl vårddokumentation).
​FMV Sjukvård nås på MS598@fmv.se.

Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd