​​​​​​​​Sveriges National Codification Bureau (NCB)

Sedan 1 augusti 2017 ansvarar Sveriges NCB för kodifiering av alla inom landet designade produkter som exporteras till NATO- och sponsrade icke NATO-nationer. 

Ansvaret gäller även om Sverige inte själva använder produkten/systemet.

Detta innebär att för exempelvis Gripen så åligger det Sveriges NCB att kodifiera de beståndsdelar i Gripensystemet där designen och utvecklingen är gjord i Sverige.

Då FMV upphandlar från NATO- och sponsrade icke NATO-nationer gäller ovanstående dvs. kodifieringen utföras av det land som designat produkten, även om landet själv inte använder produkten.​

  ​​


​​NATO Codification System, NCS

​NCS är det system som samtliga NATO- och sponsrade icke NATO-nationer använder för materielkodifiering.

Grundförutsättningarna för Nato Codification System är två övergripande regler:​

  • One item one number
  • Det lands NCB där designägande företag är beläget ansvarar för kodifieringen

För mer information avseende NATO Codification System, NCS: NCS Folder Inserts
Visuell överskikt av medlemsländerna NCS: NCS codes chart

NATO AC/135 hemsida

​​​Tidslinje NCS i​ Sv​erig​e​

​​ ​​​​


​Vad är ett NSN?​​

​Ett NSN motsvarar en förrådsbeteckning och är gångbar inom NATO:s materielsamarbete.

NSN tillsätts utifrån dessa grundkriterier:

  • Sveriges NCB ansvarar för att tillsätta NSN på produkter som har designägandet i Sverige.
  • Principen för NSN är ”One item One Number”, dvs. varje nummer är unikt för förnödenheten.


Du kan läsa mer om NSN på NATO:s hemsida: NCS/NSN (nato.int)

Vad är ett NCAGE?​​

Se Om NCAGE.​

NATO-struk​​​tur​

Styrningen och vidareutvecklingen av systemet sker av NATO Allied Committee 135 som rapporterar direkt till Conference of Armaments Directors (CNAD).

 Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd