​​Hur får jag ett NSN tillsatt på min materiel?

 1. ​FMV anskaffnigsprojekt ska kravställa data direkt vid anskaffning enligt Designregel Grund- och Förvaltningsdata.​

 2. De förnödenheter som projektet har beslutat att tillsätta NSN på ska anmälas till ncbswe@fmv.se

 3. Upphandlingens beställningsnummer där Codification Contract Clause ingår ska levereras till ncbswe@fmv.se

 4. De förnödenheter som redan har NSN som projektet avser använda ska levereras till ncbswe@fmv.se

 5. NCB Sverige genomför screening på dessa förnödenheter. Detta för att utröna om artikeln redan är kodifierad samt vilket företag som äger designen och i vilket land det finns.

 6. Designägandet verifieras genom kontakt med företagen. Erhållna artikelnummer kontrolleras samt att erhållen data är korrekt. vid behov inhämtas kompletterande uppgifter från företaget.

 7. Sveriges NCB genomför NATO kodifiering och åsätter NATO Stock Number (NSN) på de förnödenheter där ett svenskt företag äger designen.

 8. Resterande kodifieringstransaktioner skickas av NCB Sverige digitalt till respektive land NCB där företaget som äger designen är beläget för åsättande av NSN.

​​Vad är Contract Codification Clause (CCC)?

 • ​Det är anskaffningsprojektens ansvar att ta med kodifieringsklausulen i avtalet med leverantör enligt Designregel Grund- och förvaltningsdata. På sidan 29 och framåt i designregeln så beskrivs CCC och vad som ska medfölja vid upphandling och sedan vid leverans för att möjliggöra kodifiering.

 • ​Själva CCC är inget specifikt nummer utan man refererar till kontraktsnumret på avtalet/kontraktet som tagits fram mellan FM/FMV och leverantör. Det kontraktsnumret hänvisar sedan NCB Sverige till vid kontrakt med leverantören för att få tillgång till den data som behövs för att genomföra kodifiering av förnödenheter.​


 

Processbeskrivning för tillsättning av NSN​
 1. FMV anskaffningsprojekt ska kravställa data direkt vid anskaffning enligt Designregel Grund- och Förvaltningsdata.

 2. De förnödenheter som projektet har beslutat att tillsätta NSN på ska anmälas till ncbswe@fmv.se.

 3. Upphandlingens beställningsnummer där Codification Contract Clause ingår ska levereras till ncbswe@fmv.se.

 4. De förnödenheter som redan har NSN som projektet avser använda ska levereras till ncbswe@fmv.se för att anmälas som brukare på.

 5. NCB Sverige genomför screening på dessa förnödenheter. Detta för att utröna om artikeln redan är kodifierad samt vilket företag som äger designen och i vilket land det finns.

 6. Designägandet verifieras genom kontakt med företaget. Erhållna artikelnummer kontrolleras samt att erhållen data är korrekt. Vid behov inhämtas kompletterande uppgifter från företaget.

 7. Sveriges NCB genomför NATO kodifiering och åsätter NATO Stock Number (NSN) på de förnödenheter där ett svenskt företag äger designen.

 8. ​Resterande kodifieringstransaktioner skickas av NCB Sverige digitalt till respektive lands NCB där företaget som äger designen är beläget för åsättande av NSN.
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd