​​NATO Codification System, NCS

NCS är det system som samtliga NATO- och Tier 2 länder använder i syfte att uppfylla samma mål som vi nationellt gör med Grund- och Förvaltningsdata, GoF,
dvs. avser sådan typinformation som är unik eller specifik för den enskilda förnödenheten, och vars innehåll är stabilt över tiden, t.ex. information som:

  • möjliggör entydig identifiering
  • innehåller tekniska beskrivningar och data

Detta skapar förutsättningar för en effektiv hantering i FM:s samtliga processer över livscykeln.
Kontakt vid frågor gällande metodstöd, styrande dokument, handböcker och stödsystem, är: ncbswe@fmv.se
NCS har integrerats i den ordinarie GoF-utbildningen till en mindre del, för anmälan om utbildningsbehov, kontakta: ncbswe@fmv.se, skriv UTB i ämnesraden.

  
  
Beskrivning
  
  
  
  
NATO Codification System/PublishingImages/AC135logo-180.jpg
NCS
/tjansterprodukter/ncs/Sidor/ncs.aspxNavigering på sidan
National Codification Bureau/PublishingImages/NCB.png
NCB
/tjansterprodukter/ncs/Sidor/ncb.aspxNavigering på sidan
Stödsystem/PublishingImages/stod.png
Begränsad åtkomst
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ncs/Sidor/St%C3%B6dsystem.aspxNavigering på sidan
Utbildning/PublishingImages/grad.png
Begränsad åtkomst
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ncs/Sidor/utbildning.aspxNavigering på sidan
Styrande dokumenthttps://logistikportalen.fmv.se/PublishingImages/styr_hanglas.png
Begränsad åtkomst
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ncs/Sidor/StyrandeDokument.aspxNavigering på sidan
FAQ/PublishingImages/FAQ-1.png
Frågebank med vanliga frågor

Begränsad åtkomst
https://logp.fmv.se/tjansterprodukter/ncs/ncsfaq/Webbdelssidor/Kategorier.aspx?collapsed=1Navigering på sidan
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd