​Vad är N​​MCRL?

Nato Master ​​Catalogue of Referensces for Logistics


Den enda försvarskatalogen, 100 % online 
NMCRL WEB är​​ en flerspråkig applikation för screening av kodifieringsdata från mer än 60 länder, 3 miljoner leverantörer och 35 miljoner NATO Stock Numbers (NSN). 
Det är den huvudsakliga inköpsapplikationen för försvarsaktörer och industrier.

Den används bland annat som screeningsverktyg för RFI, Request for Information eller RFQ, Request for Quotation.

  • ​​​​​​​NMCRL är en offentlig publikation men kräver licens. FMV innehar en licens som är tillgänglig för myndigheten, kontakta NCB Sveriges funktionsbrevlåda NCBSWE@fmv.se​ för att få tillgång.
  • ​Andra verksamheter kan skaffa en licens via NATO Support and Procurement Agency (NSPA): NMCRL WEB Lite - Free Access for 1 Month (nato.int)​
Det ska vara lätt att göra rätt! FMV Logistik Verksamhetsstöd