FMVs portal för stödlogistik

Loglogo

 Innehållsredigeraren

​Anskaffning

Sveriges National Codification Bureau (NCB) är lokaliserat i Arboga.

Sverige är sedan 1 augusti 2017 medlem inom NATO Codification System på Tier 2 nivå, detta innebär att:

  • Sveriges National Codification Bureau, NCB, ansvarar för kodifiering av alla inom landet designade produkter som exporteras till NATO- eller Tier 2-länder
  • Ansvaret gäller även om Sverige inte själva använder produkten/systemet

Detta innebär att för ex vis Gripen så åligger det Sveriges National Codification Bureau att kodifiera de beståndsdelar i Gripensystemet där SAAB äger designen, d.v.s. en betydligt mindre del än totalen då stora delar av systemet är inköpt från andra länder.
Då FMV upphandlar från NATO eller Tier 2-länder gäller ovanstående dvs. kodifieringen sker av det land som designat produkten, även om landet själv inte använder produkten.​

NATO-kodifieringsprocessens ansvar och roller:

FMV anskaffningsprojekt

  1. FMV anskaffningsprojekt genomför kravställning på data vid anskaffning enligt Designregel Grund- och Förvaltningsdata.

  2. De förnödenheter, inkl. underlag, som FMV anskaffningsprojekt avser NATO-koda ska levereras till ncbswe@fmv.se enligt Designregeln Grund- och Förvaltningsdata.

  3. Upphandlingens beställningsnummer där Codification Contract Clause ingår ska levereras till ncbswe@fmv.se.

  4. De förnödenheter som redan har NSN och som projektet avser använda levereras till ncbswe@fmv.se för att anmälas som brukare på.

Sveriges National Codification Bureau, NCB

  1. NCB Sverige genomför screening på dessa förnödenheter. Detta för att utröna om artikeln redan är kodifierad samt vilket företag som äger designen och i vilket land det finns.

  2. Designägandet verifieras genom kontakt med företaget. Erhållna artikelnummer kontrolleras samt att erhållen data är korrekt. Vid behov inhämtas kompletterande uppgifter från företaget.

  3. Sveriges NCB genomför NATO kodifiering och åsätter NATO Stock Number (NSN) på de förnödenheter där ett svenskt företag äger designen.

  4. Resterande kodifieringstransaktioner skickas av NCB SWE digitalt till resp. lands NCB där företaget som äger designen är beläget för åsättande av NSN.